Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Samvärdering Efter läslyftet, eftertänksam dialog

Luna förskola, Österåker · Senast uppdaterad: 17 augusti 2023

Mall att använda efter planerat undervisningstillfälle på Reflektionsmöte. Svaren i dokumentet används som grund i planeringen av kommande undervisningstillfälle.

VEfterarbete, Samvärdering 
Samvärdering betyder att du reflekterar tillsammans med kollegor kring barnens lärande i undervisningstillfället. 
 
Ämne: eftertänksam dialog
Datum: 19/11-19
Deltagande pedagoger: Anette

 

Vad ser vi att barnen/barnet visat intresse för i undervisningstillfället?

De är intresserade av handlingen i boken. De svarade på mina förplanerade frågor och barnen kom med olika tolkningar.

 
Vilka lärprocesser har du sett?

De tänker efter när de tolkar boken kommer med egna funderingar samt lyssnar och inspireras av varandra.

 
Hur har du varit delaktig i aktiviteten?

Jag har läst boken och ställt frågorna och lyssnat på deras svar , pratat vidare tillsammans med dem.

 
Hur har barnet/barnen utmanats i aktiviteten?

Att tänka själv , våga svara och uttrycka sina egna idéer .

Prova på att ändra sin idé efter diskussion tillsammans i gruppen.

 
Vad ska vi tänka på till nästa undervisningstillfälle?
Vi vill undersöka om barnen förstår innebörden av ord och begrepp. 
Hur går vi vidare?

Fler barn ska få prov på detta. Vi fortsätter att ha eftertänksamma dialoger kring böcker.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback