Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

4 - 6

Redskapsgymnastik

Storkyrkoskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 5 mars 2020

Vi kommer att arbeta med redskapsgymnastik under några veckor på idrotten. Du kommer då att få träna på att bland annat stå på händer, hjula, göra kullerbyttor och hoppa trampett. Vi går igenom de moment där det föreligger risk för skador och hur vi undviker dessa.

Redskapsgymnastik

Vi kommer att arbeta med att utveckla vår motorik (vårt sätt att röra oss på exempelvis: gå, springa, hoppa, klättra mm). Detta genom redskapsgymnastik under några veckor på idrottslektionerna. Vi kommer då att träna på att variera och anpassa våra rörelser så att de passar olika aktiviteter. 

 

Målet med undervisningen är att du ska kunna

  • Variera och anpassa dina rörelser så att de passar aktiviteten
  • Följa regler och instruktioner
  • Ge exempel på hur vi undviker skador i detta arbetsområde

 

För att nå dessa mål kommer vi att ha

Genomgångar av övningar och vilka risker som finns i de olika momenten 

Enskilt arbete där du övar på de olika rörelserna

Arbete i par/grupp 

 

Redovisning av dina kunskaper 

För bedömning av dina rörelser kommer du att filma 3 moment:

  • 1 hopp i trampetten (te.x ljushopp, X-hopp)
  • 1 kullerbytta (t.ex. kullerbytta bak/fram på matta, räck eller bom)
  • 1 handstående (te.x. hjula, stå på händer)

 Du ska även skriva en kortare text i din idrottsbok där du redogör för vilka risker som finns i momentet redskapsgymnastik och hur du undviker dessa. 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Kunskapskrav till området redskap
Uppgifter
Redskapsgymnastik