Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3), Svenska, Svenska som andraspråk, NO (år 1-3)

·

Årskurs:

1

Hälsa

Öregrunds skola, Östhammar · Senast uppdaterad: 24 februari 2020

Vi ska lära oss om betydelsen av sömn, mat, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.

Undervisning:

  • titta på filmer och diskutera innehållet
  • läsa skönlitteratur om sociala relationer
  • diskutera och göra övningar som handlar om kamratskap
  • diskutera filmer och frågeställningar gällande vad kroppen behöver för att må bra
  • läsa om mat, sömn och motion och dess betydelse för kroppen

 

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

  • delta i diskussioner och vara aktiv under lektionerna
  • muntligt och skriftligt beskriva och förklara betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.

Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback