Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

7 - 9

En sång om kärlek

Lagmansskolan, Mjölby · Senast uppdaterad: 28 januari 2021

När du hör ordet lyrik, eller poesi som det också kallas, tänker du kanske på svårbegripliga texter. På något som du aldrig läser eller hör. Men då tänker du inte på all den lyrik som du lyssnar på varje dag i form av musik. Nu är det dags att lyssna till texten. En text kan i sig väcka tankar och känslor, men om du vet något om den som skrivit låten blir den ännu mer intressant. Därför ska vi också ta reda på vem låtskrivaren är. Genom att lyssna på och tolka kända artisters låttexter studerar vi deras innehåll, stil och språk samt bekantar oss med verket och upphovsmannen. Vi funderar över hur stilen på texten hänger ihop med vem författaren är/var samt övar på att framföra korta muntliga presentationer.

Målet med undervisningen

  • läsa och analysera texter för olika syften (läsa sångtexterna, förstå och tolka dem till innehåll, språk och stil samt koppla det till författarnas liv och till den tid så sångerna skrevs. 
  • formulera sig i tal och skrift (skriftlig och muntlig presentation av en artist och sångtext)

 

Så här ska vi arbeta

Arbetsområdet fokuserar på temat kärlek i musik och att hitta lyriken, betydelsen och eventuella dolda budskap i populär musik från olika tider. Vi arbetar gemensamt med Saskia av Cornelis Vreeswijk och sedan Veronica Maggios Snälla bli min. Eleverna ska sedan i par jämföra de båda texterna och artisterna för att hitta skillnader och likheter. 

Avslutningsvis ges eleverna en slutuppgift där de får välja en valfri låttext av valfri svenska artist och låtskrivare att enskilt analysera och presentera inför klassen. 

 

Det här ska bedömas

Vi kommer att bedöma den muntliga presentationen samt din text kring artisten och låten.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

söka information från olika källor och värdera dessa.

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.

Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.

Matriser i planeringen
En sång om kärlek
Uppgifter
En sång om kärlek

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback