Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild, Svenska som andraspråk, SO (år 1-3), Svenska, Geografi

·

Årskurs:

3

Partille, Sverige och Världen

Furulunds skola F-6, Partille · Senast uppdaterad: 6 mars 2020

Nu ska vi tillsammans ge oss ut på en resa som börjar i vårt egna Partille och som slutar när vi kommit hela vägen ut i vår stora vida värld. Nu ger vi oss ut på ett spännande äventyr tillsammans... häng med!

Syfte:

 

Vår undervisning syftar till att ni ska få utveckla era kunskaper i geografi, samhällskunskap, bild och svenska. Genom undervisningen ska du ges möjlighet att utveckla din förmåga att formulera dig i både tal och skrift, träna på att göra en presentation och framföra den för din klasskompisar.

Du ska i vår undervisning även ges möjlighet att söka och värdera fakta utifrån några av oss givna källor.

 

 

Utförande:

 

 • Läsa böcker
 • Skriva beskrivande text
 • Gemensamma samtal och diskussioner
 • Göra en digital presentation i grupp
 • Undervisningsfilm
 • Bilduppgifter
 • Titta på kartor och upptäcka platser

 • Besöka en eller flera platser som vi ska lära oss mer om

 

 

Bedömning:

 • Genom att skriva beskrivande texter
 • Genom att delta i samtal
 • Genom att göra en digital presentation
 • Genom att redovisa din digitala presentation muntligt
 • Genom att delta aktivt på lektionerna

 


Läroplanskopplingar

analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,

utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,

Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.

Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.

Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.

Yrken och verksamheter i närområdet.

Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.

Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.

Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.

Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback