Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

9

Necessär

Olandsskolan, Östhammar · Senast uppdaterad: 19 september 2023

Du kommer att få sy en necessär utifrån ett kommersiellt mönster, med ord och bild visa hur du vill dekorera den. Välja färg, form och material, ta hänsyn till kvalité och miljö. Träna på att använda olika baskunskaper, följa instruktioner och välja arbetsmetoder. Analysera och värdera din arbetsprocess med hjälp av specifika slöjdord.

MÅL

Du ska kunna:

*Planera ett arbete utifrån genomgång och inspiration.

*Följa arbetsbeskrivningen och eventuellt göra egna ändringar

*Genomföra arbetsprocessen med hjälp av redskap och material som är lämpliga

*Vara medveten om det estetiska uttrycket och göra ett välgjort arbete

*Driva ditt arbete framåt och arbeta så självständigt som möjligt

*Diskutera olika lösningar och ompröva olika val vid behov

*Redovisa och utvärdera arbetet

 

 

SYFTE från läroplanen

INNEHÅLL-CENTRALT INNEHÅLL

ARBETSFORM

Utifrån en genomgång och inspiration får du planera ditt slöjdarbete. Här har du möjlighet att sätta en personlig prägel på det. Att återanvända material går också bra.

Planera arbetet noga, ta med alla ändringar om du gör sådana. Du kan använda din kreativitet men ska klara av att göra ändringarna själv.

Du ritar av mönstret och gör ändringarna så att du kan följa det på egen hand.

Ex. på begrepp: trådriktning, tygvikning, stadkant, sömsmån, fåll, blixtlås, blixtlåspressarfot, kantstickning,

Du får följa en arbetsbeskrivning och utgå från den när du gör eventuella ändringar.

Symaskinen och olika sömmar används.

REDOVISNING

När arbetet är klart gör du utvärderingen och lämnar in necessären.

BEDÖMNING

Jag bedömer:

*Din förmåga att planera och komma med idéer

*Din förmåga att driva arbetet framåt

*Hur väl du kan följa instruktioner och arbetsbeskrivningar

*Hur avancerat arbete du gör

*Din förmåga att motivera olika val

*Din förmåga att arbeta självständigt

*Din förmåga att dokumentera, utvärdera och använda begreppen

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

förmåga att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga verktyg och hantverkstekniker,

förmåga att utveckla idéer samt välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet, och

förmåga att reflektera över arbetsprocesser och resultat utifrån kvalitet, uttryck och hållbar utveckling.

Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, skapade såväl med som utan digitala verktyg.

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning samt reflektion över arbetsprocessen och resultatet. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback