Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7 - 9

Formula 7, kapitel 5 - Procent och decimaltal Vt20

Kronängsskolan, Vaxholm Stad · Senast uppdaterad: 30 januari 2020

I detta kapitel får du bland annat lära dig att se samband mellan bråk, decimaltal och procent. Uttrycka olika saker i procent, t.ex. hur många i din klass som gillar pizza, hur många procent dina favoritjeans har sänkts på rean eller om man kan säga att man satsar till 110%.

MÅL:

När du arbetat med det här kapitlet så ska du kunna: 

  • se samband mellan bråk, decimaltal och procent
  • beräkna delen av det hela i procent
  • beräkna delen när procenttalet är känt
  • beräkna nya värden efter procentuella förändringar
  • räkna med mer än 100%

 

 

Planering matematik Kapitel 5, Procent och decimaltal

 

Tid

Område

Teori

Uppgifter att räkna

Vecka 5

Procent betyder hundradelar

ID: a914

ID: a123

ID: a189

 

Testa dig

 

ID: a897

Vecka 6

Hur många procent?

ID: a351

ID: a555

 

Testa dig

 

ID: a304

 

Procent med miniräknare

ID: a617

ID: a248

 

Ändringar i procent

ID: a557

ID: a618

 

Testa dig

 

ID: a186

Vecka 7

Problemlösning

 

ID: a684

 

Tänk efter

 

ID: a785

 

Diagnos

 

ID: a104

 

Spår 1 / Spår 2

 

ID: a701 / ID: a120

Vecka 8

Räkna  med procent

ID: a405

ID: a800

 

Testa dig

 

ID: a747

 

Nytt värde

 

ID: a777

 

Testa dig

 

ID: a773

 

Mer än 100%

ID: a255

ID: a608

 

Testa dig

 

ID: a597

Vecka 9

L

O

V

Vecka 10

Problemlösning

 

ID: a949

 

Tänk efter

 

ID: a951

 

Diagnos

 

ID: a734

 

Spår 1 / Spår 2

 

ID: a828 / ID: a150

Vecka 11

Diagnos hela området

 

ID: a917

 

Repetition

 

ID: a866

 

Något extra

 

ID: a213

 

Test

 

ID: a546

 

Utmaningar

 

ID: a268

 

Provuppgifter

 

ID: a576

 

Sammanfattning

 

ID: a154

Vecka 12

Skriftligt prov

 

 

 

 

 Tänk på att redovisa dina uppgifter ordentligt när du räknar. Gör alltid ordentliga redovisningar och skriv alltid fullständiga svar, det har du igen på proven.

Det är viktigare att du förstår matematiken än att du räknar så många tal på så kort tid som möjligt utan att tänka efter och reflektera över betydelsen.

Det är DITT ansvar att se till att vara i fas med planeringen om du varit sjuk, ledig eller av annan anledning inte följt planeringen. Det är viktigt att DU frågar om du undrar över någonting. Om du inte får hjälp direkt så hoppa över och räkna vidare eller fråga en kompis.

Ta vara på lektionstiden. Ju mer du får gjort på lektionen desto mindre behöver du jobba hemma. Tänk på att repetition är viktigt, att repetera och tänka igenom det vi arbetat med på lektionerna hjälper ditt minne!

Glöm inte bort att matematik är ett språk som måste övas och pluggas in regelbundet!

Lycka till med mattestudierna! 

Bedömning

Vi fokuserar i matematiken på fem förmågor. Dessa är:

  • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  • föra och följa matematiska resonemang, och
  • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. (Kommunikation)

Läroplanskopplingar

Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.

Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.

Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.

Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter