Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia, Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

9

Franska revolutionen

Kungsholmens grundskola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 8 februari 2021

*Franska Revolutionen *Du får kunskap om händelseutvecklingen under Franska Revolutionen i text, ljud och bild *Tidsperiod:V 8-11 : Textbok: *La Révolution Française:sid 54-57 glosor s.120-121 Övningsbok: s 86-90 Filmer om franska revolutionen Du kommer att få se film om franska revolutionen samt läsa texter och göra övningar. Redovisningsformer Grupparbete: En muntlig/skriftlig enkel presentation (gärna i dialogform, pjäs eller Powerpoint) av de viktigaste momenten som ledde till denna historiska händelse.

Marie Antoinette var en centralfigur under den Franska Revolutionen. Att ge kakor istället för bröd till den svältande befolkningen var ett av hennes dåliga förslag som påvisade den klasskillnad som rådde och som ledde till det folkliga upproret som kulminerade i den franska revolutionen.

Med hjälp av film, textboken ( sid 54-57, glosor sid 120 ) och övningsboken (sid 84-90) skapas en djupare förståelse som kan leda till en muntlig redovisning på enkel franska.

 

V 8-11 :  sid 54-57 glosor s.120-121

 

Textbok: 

 

*La Révolution Française

 

Övningsbok: s 86-90

 

Filmer om franska revolutionen

 


Läroplanskopplingar

reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och

Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.

Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.

I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.

I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.

I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Muntlig uppgift, skapa dialoger/ repliker
Skapa muntliga dialoger, repiker
Franska Revolutionen:Läsförståelse och ordkunskap
Glos och grammatikprov
Franska Revolutionen i film, text och samtal