Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4 - 5

Geometri - Area, skala och vinklar

Hjortsbergsskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 3 februari 2020

Vi ska lära oss hur man mäter och räknar med area och skala. Du ska också få lära dig hur man mäter och ritar olika vinklar. Vi ska lära oss nya begrepp och vilka enheter som man använder inom geometrin.

 

 

Bedömning - vad och hur

* Efter genomförd undervisning gör vi diagnoser för att se att varje elev har befäst de nya kunskaperna.

Undervisning och arbetsformer

* Vi arbetar i par med vissa problemlösningar

* Vi löser matematiska problem tagna från verkligheten, ibland med konkret material

* Vi övar på rutinuppgifter

* Vi har genomgångar med utforskande frågor som tydliggör lärandet

 


Läroplanskopplingar

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.

Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.

Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.

Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.

Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.

Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter