Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

F - 6

Hälsa och Livsstil åk 6 Karebyskolan

Kareby skola, Kungälv · Senast uppdaterad: 2 september 2021

Under terminen kommer vi att genomföra olika fysiska aktiviteter. I samband med detta kommer vi att träna oss på att samtala/reflektera över upplevelsen av aktiviteterna och hur det kan påverka oss.

Hälsa och Livsstil åk 6 Karebyskolan

Detta ska du kunna:

 

Jag…

E

 

C

A

 

Hälsa och Livsstil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kunskapskrav Lgr 11) Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då…

Jag genomför en aktivitet och kan efteråt enkelt beskriva vad jag har övat på och kan berätta om mina upplevelser av aktiviteten.

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag kan ge exempel och enkelt förklara hur aktiviteterna kan påverka

hälsan och den fysiska förmågan

 

 

enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

Jag genomför en aktivitet och kan beskriva vad jag har övat på och kan berätta om mina upplevelser av aktiviteten med hjälp av några ord och begrepp som ex. styrka, kondition, rörelseträning ex. när jag springer tränar jag min kondition och jag svettas och blir andfådd.

 

 

 

 

 

 

Jag kan ge utvecklade exempel, i huvudsak förklara om hur aktiviteterna kan påverka

och den fysiska

förmågan.

 

utvecklande och relativt väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

Jag genomför en aktivitet och kan mer utförligt beskriva vad jag har övat på och samtala om mina upplevelser av

aktiviteterna med hjälp av ord och begrepp som ex. styrka, kondition, rörelseträning ex. när jag springer tränar jag min kondition, pulsen stiger och ju mer tränad jag är desto snabbare och längre orkar jag springa, hjärtat blir starkare och pumpar ut mer blod per slag.

 

Jag kan ge välutvecklade exempel, förklara hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

 

 

välutvecklande och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

 

Arbetssätt och bedömning

Vi kommer att arbeta på följande sätt:

·         Vi kommer att ha teoretiska genomgångar om vad hälsa är, genomgång av olika träningsformer och hur de kan påverka hälsan och den fysiska förmågan samt  relevanta begrepp för arbetsområdet. Vi kommer även prata om andra faktorer som kan påverka hälsan. Detta kommer varieras med praktiska övningar av     några olika träningsformer.

·         Du kommer att få jobba/öva enskilt eller i mindre grupp.

·         Arbetsområdet sträcker sig över hela terminen.

·         Du visar förståelse för det vi går igenom, genom att delta aktivt i undervisningen under praktiska övningar, svara på frågor, delta i efterföljande diskussioner  och reflektera muntligt samt skriftligt.

 


Läroplanskopplingar

Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.

Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysiska aktiviteter.

Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.

Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback