Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

7 - 9

Faktatext kring en författare

Tanumskolan 7-9, Tanum · Senast uppdaterad: 9 november 2020

Du ska söka och samla information om en valfri författare. Det ska utmynna i en faktatext samt värdering av dina källor.

Mål – Syfte och centralt innehåll (se kopplingar till läroplanen nedan) samt konkretiserade mål

Syftet med uppgiften är att träna texttypen faktatext, samt att värdera källor. Dessutom ger uppgiften kunskap om betydelsefull skönlitteratur och dess författare.

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Arbetet sträcker sig under 4 veckor.
Vi repeterar texttypen faktatext. Du söker och sovrar bland information som du sammanställer med egna ord, samt värderar skriftligt dina källor.

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till.

  • Att innehållet är väsentligt

  • Att du använt dig av egna formuleringar

  • Ditt ordval och meningsbyggnad

  • Att du har med typiska ingredienser för en faktatext (Rubrik, underrubriker, citat och källhänvisningar, formellt språk, värderingsfri text)

  • Att det finns en korrekt källförteckning

  • Ditt källkritiska resonemang


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

söka information från olika källor och värdera dessa.

Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.

Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.

Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.

Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.

Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.

Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.

Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Matriser i planeringen
* Kunskapskrav Svenska år 9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback