Skolbanken Logo
Skolbanken

Planering för arbete med traditioner Horisonten/Vintergatan

Kompassen, Mariestad · Senast uppdaterad: 18 maj 2021

Hur vi jobbar och tänker kring vårt kulturarv och de traditioner som vi har.

 

Var är vi?

"I förskolans uppdrag ingår att överföra och utveckla ett kulturarv - värden, traditioner och historia, språk och kunskaper - från en generation till nästa. Förskolan ska också se till att olika kulturer synliggörs i utbildningen." Lpfö- 18

Vi kopplar vårt traditionsarbete till de mål vi har;

1. Utbildningen ska utveckla sin arbetsprocesser kring ekologi (läran om samspelet i naturen) genom estetiska uttryckssätt .

2. Vi ska diskutera och definiera vad långa tankar och långsamhet innebär i teori och praktik i utbildningen på förskolan kompassen.

3. Främjande mål; Utbildningen ska utveckla arbetsprocesserna kring demokratiska strategier vid förhandling, problemlösning och konflikthantering.

 

 

 

Vart ska vi?

Vilket syfte har vi med att arbeta med detta projekt/tema/arbetsområde?

Hur kopplar vi det till enhetens kvalitetsmål?

Vilka kunskaper/förmågor vill vi utveckla hos barnen?

 

Hur gör vi?

Vilka metoder, arbetssätt, förhållningssätt, miljö och material använder vi oss av?

Hur dokumenterar vi?

Vems ansvar? 

Stödfrågor för veckoreflektion

 

 

Vad fångar barnens intresse?

Vilket lärande ser vi?

Hur stödjer miljön och materialet barnens lärande?

Hur ger vi tillbaka till barnen?

Hur går vi vidare för att få en djupare förståelse?

(konkret planering)

 

Vad/hur var min roll som pedagog?

Hur behöver jag som pedagog förbereda mig?

Blev undervisningen/aktiviteten/erbjudandet som du/ni hade tänkt?

 

Stödfrågor månadsreflektion/kvalitetsverktyg

 

 

Stödfrågor  för utvärdering och analys

Resultat

Utvärdering

Var befinner vi oss nu i relation till målen?

Hur blev det?

Vad har fungerat bra/dåligt?

Vilka kunskaper/förmågor har vi sett att barnen har tagit till sig/utvecklat? Hur ser vi det?

Analys

Varför blev det som det blev?

Vad kan vi utveckla? Hur?

Hur går vi vidare?

 

 


Läroplanskopplingar

sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback