Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

9

Allmän Pedagogisk planering årskurs 9

Hagaskolan, Varberg · Senast uppdaterad: 27 februari 2020

"Språk är människans främsta redskap för att tänka,kommunicera och lära"

Undervisningen i ämnet moderna språk syftar till att eleven utvecklar sina kunskaper i målspråket och kunskaper om områden och sammanhang där språket används samt till tro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för varierande syftet.

Under veckan 10 till veckan 23 kommer vi att arbeta med följande tema:

 • Semester
 • Berätta om vad en historia handlar om
 • jämföra personer och saker
 • Berätta om vad man gör just nu
 • Berätta om sina dagliga rutiner
 • Berätta om dina tankar om skolan

När det gäller grammatik  ska vi arbeta med:

 • Verb i perfekt (Dåtid - regelbundna och oregelbundna verb)
 • Diftongerande verb
 •  Verb i gerundium (presens - pågående form)
 • Reflexiva verb
 • Övrigt

Följande långsiktiga mål i ämnet ligger till grund för arbetsområdena:

 • Förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • formulera  sig och kommunicera i tal och skrift,
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • använda språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och 
 • reflektera om kulturella företeelser i olika sammanhang där språket används

Med hjälp av de här arbetsområdena ska eleven få möjlighet att utveckla sin

 • förståelse och hörförståelse av olika samtal och texter av skilda slag samt kunna läsa flytande och med gott uttal
 • förmåga att skriva texter eller presentationer
 • förmåga att uttrycka sig på målspråket, tala och samtala om välbekanta ämnesområden

Undervisning

För att eleven ska få möjlighet att lära sig allt det här ska vi på lektionerna

 • Titta på de olika texters presentationer
 • Lyssna, läsa, översätta och samtala om texter som vi arbetar med
 • Skriva texter med olika syfte, dels för att berätta och informera samt använda olika grammatiska delar
 • Öva grammatiska strukturer, för att förtydliga och berika kommunikationen
 • Dialog uppspelningar. Du spelar in din röst för att förbättra ditt uttal och intonation själv eller med andra 

Bedömning

 • Bedömningen avser din förmåga att formulera dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar i tal och skrift (nivåer A, C, E,
 • Bedömningen sker fortlöpande under lektions tid i form av din aktiv deltagande samt kommentarer och respons av mig som din lärare
 • Dessutom kommer du att göra ett skriftligt prov/muntligt efter varannan kapitel
 • Du ska kunna redovisa aktuella dialoger med hjälp av en klasskamrat.
 • Du kommer även att få visa att du förstår talade och skriven spanska i form av hör- och läs förhör

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter