Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

7 - 9

Alles Deutsch 9 Kapitel 3-4

Vallåsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 18 februari 2020

I de här kapitlen tränar du på ord och uttryck som har med ungdomen att göra. Vi repeterar prepositioner som styr ackusativ respektive dativ, och börjar även med de prepositioner som kan styra både ackusativ och dativ, beroende på situation.

Kapitel 3 i Alles Deutsch 9 handlar om att vara ung idag, ”Jugendszene”. Vi arbetar med ord och uttryck som handlar om att vara ung idag, mode och att jobba extra. Vi bekantar oss med några olika ungdomskulturer. Språkbygget handlar om prepositioner som styr ackusativ, prepositioner som styr dativ, och även växelprepositioner som kan styra både ackusativ och dativ. .

I kapitel 4 i Alles Deutsch 8 får du fördjupa dig i vad som är viktigt för dagens ungdomar, "Generation 2.0". Vi arbetar med ord och uttryck som handlar om datorer, mobiltelefoner och internet, och även om stress och hur man kan hantera den. I språkbygget lär vi oss bisatsordföljd.

Det finns flera texter i varje kapitel i vår Textbok, ”Alles Deutsch 9 Texte”. Text 3A, 3B, 3C, 3D, samt 4A, 4B, 4C, 4D.  A-texterna är de lättaste. D-texterna är de svåraste.

Till hjälp att förstå texterna har vi en Övningsbok, ”Alles Deutsch 9 Übungen”, där det är tydligt numrerat vilka övningar som hör samman med vilken text. (A-uppgifter hör till A-texten, osv.). 

I Övningsbokens kapitel finns även språkbyggställen, "Sprachbaustelle"  som går igenom reglerna för hur man "murar ihop stenarna", dvs hur man bygger ihop orden till meningar. Dessa regler finns även samlade i en "Minigrammatik" längst bak i boken, sidorna 119-147, 

Vi kommer även att repetera ord inom olika områden som vi lärt oss i tidigare årskurser för att hålla ordförrådet aktuellt. 


Undervisning 

Under lektionerna jobbar vi med Alles Deutsch 8, textbok och övningsbok, samt Quizlet för inlärning av ord och fraser. Vi kommer även använda annat material som komplement. 

Vi tränar tillsammans på texter, uttal, ord och fraser, grammatik, m.m. Arbete med övningar enskilt, i par och i helklass.

Läxor

Eftersom vi endast har två lektionstllfällen i veckan och inlärning av språk är effektivast vid ofta och regelbunden repetition, ges kortare läxor vid varje tillfälle eller minst en gång i veckan (=minst varannat tillfälle). Tid ges på lektionen att öva på läxan. För inlärningen rekommenderas att öva på nya glosor och fraser en liten stund varje dag. Minst 10-15 minuter om dagen rekommenderas. En förutsättning för resultat är förstås koncentration på uppgiften. 

Bedömning 

Efter Alles Deutsch fjärde kapitel kommer vi att göra ett färdighetsprov där du blir bedömd på din förmåga att läsa och förstå innehållet i tyska texter, samt översätta fraser och formulera dig i skrift. En tala-uppgift på området kommer också i anslutning till provtillfället. Färdighetsprovet blir dels en avstämning för att se vad du har lärt dig och dels en inlärningssituation. Provet utgår från vad du lärt dig i kapitel 3 och 4 i läromedlet Alles Deutsch, men förkunskaper från tidigare undervisning krävs givetvis också.

Ibland kommer också oförberedda mindre tester som en diagnos på dina kunskaper. 

 

Planering 

Vecka 49-03: Wortschatz (ordförråd): Kapitel 3, texter A, B, C (D är överkurs) 

Sprachbau (språkbyggnad): Prepositioner

 

PGA DELTAGANDE I SPRÅKOLYMPIADEN LÄGGER VI IN ANDRA ÖVNINGAR INFÖR OLYMPIADEN I VECKORNA 2-6. 

VI HOPPAR DÄREFTER KAPITEL 4 OCH GÅR DIREKT PÅ KAPITEL 5 I VECKORNA 7-12

NEDANSTÅENDE GÄLLER ALLTSÅ INTE, UTAN SE PLANERING FÖR KAPITEL 5 I STÄLLET. 

Vecka 07-11: Wortschatz (ordförråd): Kapitel 4, texter A, B, C (D är överkurs) 

Sprachbau (språkbyggnad) Bisatsordföljd

 

Prov i vecka 12, tisdagen 17/3 och fredagen 20/3.
Se till att vara med ordentligt på lektionerna och öva extra om du behöver. Tänk på att det säkert kommer vara prov i flera ämnen den veckan. Inlärningen/träningen måste ske kontinuerligt för att känna sig trygg vid provtillfället. 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
PROV på kapitel 3 och 4, "Jugendszene", tisdag 17/3
TALA-test "Jugendszene" fredagen 20/3
Tala-uppgift "Diskussion über Mode"