Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla årskurser

Digitala timmen

Långsjö fritidshem, Norrtälje · Senast uppdaterad: 3 mars 2020

Undervisningen i fritidshemmet ska ge eleverna möjlighet att använda såväl digitala som andra verktyg för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande. Eleverna ska möta varierande arbetssätt därför tänker vi på Nyckelpigans fritidshem erbjuda digitalatimmen. Under denna timme kommer eleverna få jobba med Ipaden som ett verktyg.

Rubrik/Titel/Tema
Digitalatimmen

Tidsperiod

 V. 10-22

Vad ska vi lära oss? (läroplanens mål, hämtas i kap 1 och 2)
I skolan/fritidshemmet ska vi ansvara för att:

 • Eleven ska lära sig använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande.
 • Eleven ska kunna lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra.

Förmågor och Centralt innehåll (för att förtydliga fritidshemmets läroplansuppdrag)

I Fritidshemmet ska eleven ges förutsättning att utveckla sin förmåga att:

 • Pröva och utveckla idéer, lösa problem  och omsätta idéerna i handling. 
 • Skapa och uttrycka sig genom olika estetiska syften.

Undervisningen i fritidshemmet ska ge eleverna möjlighet att lära sig:

 • Använda digitala verktyg och medier för kommunikation.
 • Säker och ansvarsfull kommunikation i digitala sammanhang.
 • Använda digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.

Hur ska vi arbeta för att komma dit? efter

Eleverna kommer kunna välja digitalatimmen på klädnypan tisdagar och torsdagar varannan vecka. Det kommer vara lite mindre grupper om 10-12 elever. Båda dagarna erbjuds samma sak så flera elever kommer kunna ha möjlighet att få prova på. De saker som de kommer få prova på är:

 • QR-koder
 • Imovie
 • Greenscreen
 • Sock puppets
 • Jobba med människokroppen (tema med skolan)
 • Proramering
 • Kahoot mm

  Vi vill att eleverna ska väcka ett intresse för Ipad som ett verktyg och inte bara till att spela spel med. I förlängningen vill vi att eleverna ska vet hur man vet att saker är sant som man läser på nätet, källkritik. Hur beter man sig på sociala medier. 
  Vi utvärderar med eleverna i slutet på vårterminen.

 

Underlag till Frippens utformning är taget från Pihlgren, A.S. (2017). Fritidshemmets mål och resultat: att planera och utvärdera. (Upplaga 1). Lund: Studentlitteratur


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter