Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

5

Musik i åk 5 Ht- 19

Stadsskogenskolan, Alingsås · Senast uppdaterad: 4 mars 2020

Populära låtar, notvärden, melodispel och svenska visor. I rutorna här nedanför kan du läsa tips på vad du kan göra för att utveckla ditt spel/kunskap. Det finns inga nivåer i matrisen. Titta efter den grönmarkerade rutan. Läs mer under fliken "innehåll".

  • Den här terminen har ni jobbat med notvärden och spelat dem på elbas. Ni har också övat att lyssna på olika rytmer låter och sett hur de ser ut i noter. Många har lyckats knäcka "notvärdes-koden" och ni avslutade arbetet med att skapa era egna rytmer med notvärden i grupper och spela upp dem för de andra i halvklassen.

 

  • Ni har också spelat melodispel på gitarr/ukulele. Blinka lilla stjärna där.

 

  • Vi jobbar med ett arbetsormråde där vi lär oss om olika visdiktare. I detta arbetsområde lär ni er att spela gitarrackord och pianotoner, och ackordtoner i två olika visor. Ni att spelar i olika taktarter, från olika tider i svensk musikhistoria. Ni får också jobba praktiskt med olika begrepp och förståelse av ett notsystem och takter. 

Läroplanskopplingar

spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,

analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.

Hälsosamma ljudnivåer och olika typer av musikhörselskydd.

Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.

Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.

Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.

Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.

Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.

Indelningen i stråk-, blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument.

Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag.

Matriser i planeringen
Svenska visor - i rutorna kan du läsa vad du kan göra för att utveckla ditt spel/dina kunskaper. Det är inte nivåer.
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback