Skolbanken Logo
Skolbanken

Rörelse

Regnbågen, Dibber Sverige AB · Senast uppdaterad: 5 november 2020

Vårens tema kommer att anpassas utifrån barnens förmåga och intresse och det blir mycket rörelse men vi ska fördjupa oss också i temat hälsa.

Varför/mål/syfte


Syfte: Vi vill att barnen skall få upptäcka glädjen i att röra sig både ute och inne. De ska även få uppleva lugn genom avslappning och massage( drömmen om det goda). Vi vill göra barnen medvetna om hur viktigt det är med hälsosamt mat och fysisk aktivitet.

Mål: Att ge barnen varierade möjligheter till rörelse och avslappning.

Vad/ När/ Vem/ (Prioriterat område för dokumentation)

Vad: Vi kommer att dokumentera barnens upplevelser och utforskande och deras lärande
När: Dagligen under vår termin men kommer att ha planerade aktiviteter på måndagar och torsdagar.

Vem: Alla pedagoger i arbetslaget.

Hur/metod (Olika sätt vi valt att dokumentera på)

Hur: Vi kommer att ha dans och gympa både ute och inne. Vi använder olika parker i området som en naturlig miljö att röra sig i. Skapar tillfällen för avslappning och massage och utforskar tillsammans olika smaker och matvanor.

Vi dokumenterar och utvärderar på unikum.

Nedslag i tiden/ uppföljning och utvärdering

Vi reflekterar tillsammans med barnen i våra smågrupper och i arbetslaget på våra gemensamma planeringar.

Så här märks det i vår planering

För att ge barnen möjlighet att samtala och möta varandra på ett annorlunda sätt delar vi in barnen i små grupper. Där får även varje barn utrymme.

Utifrån reflektion har vi märkt att barnens intresse ligger mer på fysiska än praktiska aktiviteter.
Vi har medvetet använt och samtalat om begreppen "barns inflytande"  och barnen har visat intresse för rörelse  och dans. Under måltiderna pratar barnen ofta om vad man ska äta för att bli frisk och stark.

Så märks det i verksamheten/barngruppen


Läroplanskopplingar

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback