Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

7

Luft, vatten, mark, syror och baser åk 7

Resursenhet Videskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 22 mars 2021

Vi lär oss mer om kemi, repeterar grunderna om olika ämnen och utvecklar kunskaper i området. Vi kommer ha fokus på följande atom, molekyl, grundämne, kemiska föreningar, luft, vatten, mark, syror och baser. Vi lär oss också ett naturvetenskapligt arbetssätt och hur dokumentation skrivs.

 

När vi har läst detta område ska du ha kunskaper om:

 • Gaser i luften
 • Egenskaper hos kvävgas, syrgas och koldioxid
 • Beskriva vad som sker vid förbränning
 • Ozonlagret
 • Växthuseffekten
 • Grundläggande kunskaper om vatten, t ex aggregationsformer, vattenmolekylen, egenskaper och kretsloppet
 • Redogöra för vad en bergart, ett mineral och malm är
 • Beskriva jordens kretslopp
 • Ge exempel på några indikatorer och deras egenskaper
 • pH - skalan
 • Syror och basers egenskaper
 • Känna till några vanliga syror och baser, deras egenskaper och vad de används till
 • Försurning i naturen

Undervisning och arbetsformer

Genomgångar och diskussioner

Arbeta med faktatexter

Film

Laborationer 
Dokumentera laborationer

 

 

 


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,

genomföra systematiska undersökningar i kemi, och

använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.

Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.

Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.

Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.

Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav kemi åk 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback