Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

1

DS- Dubbelt och hälften åk 1

Delfinskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 18 mars 2020

Vi ska arbeta med dubbelt och hälften. Vi ska lära oss begreppens betydelse. Vi ska lära oss att räkna med dubbelt och hälften. Vad är hälften av 12? Selma är 7 år, Gustav är dubbelt så många år som Selma. Hur många år är Gustav? Det ska vi lära oss!

Arbetsområde:

Vi ska lära oss vad dubbelt och hälften betyder. Vi ska också lära oss att räkna med dubbelt och hälften. 

Mål för eleven:

Du ska kunna förklara vad dubbelt betyder. 

Du ska kunna förklara vad hälften betyder. 

Du ska kunna räkna med dubbelt inom talområde 0-20.

Du ska kunna räkna med hälften inom talområde 0-20.

Arbetssätt:

Vi arbetar med konkret material, på iPads, spelar spel och i vårt läromedel. 

Redovisningsform:

Du kommer att visa dina kunskaper genom olika uppgifter. 

Bedömning:

Att du kan förklara vad dubbelt och hälften betyder. 

Att du kan räkna med dubbelt och hälften inom talområde 0-20. 

Reflektion:

Kan jag förklara vad dubbelt och hälften betyder? Kan jag räkna med dubbelt och hälften?


Läroplanskopplingar

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

föra och följa matematiska resonemang, och

Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.

Eleven kan även använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationera.

Matriser i planeringen
Dubbelt och hälften åk 1
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback