Skolbanken Logo
Skolbanken

Hållbara relationer

224571 Förskolan Mikrofonen, Stockholm Hägersten-Älvsjö · Senast uppdaterad: 26 februari 2020

Genom att varje barn får en bild av hur dom är kan de även utveckla sin relation till andra människor. Att börja arbetet med jaget stärker relationer mellan varandra.

Vi observerar, kommunicerar och synliggör vilka intressen, behov och lekmönster som finns i barngruppen. Vi utmanar barnen så att alla barn får utveckla sitt bästa jag, inte minst att stärka barngruppen. Genom projektarbetet synliggörs vår gemensamma värdegrund DELAKTIGHET, TRYGGHET, GLÄDJE, RESPEKT och LÄRANDE.


Projektarbete: HÅLLBARA RELATIONER med fokus på social kompetens och estetiska uttrycksformer: 

·       Kommunikation – relationer – likabehandling 

 

De olika estetiska uttrycksformerna såsom lek, skapande, bygg- och konstruktion, musik, dans och IKT som ett pedagogiskt verktyg i förskolan.  Fantasi, kreativitet, fakta och utforskande kommer vi att använda oss av i ett socialt samspel.

Vi kommer att synliggöra kulturbegrepp som kultur för, med och av barn samt kopplar det med hur vi ser på barnen. Vi strävar efter att sudda bort gränslinjen mellan barn och barns perspektiv. 

 

v Vi börjar med att uppmärksamma barnens funderingar kring Jaget och självkompetens. Barnen kommer att göra självporträtt med papper och svart tusch. Efteråt kommer vi att intervjua barnen kring deras självporträtt och jaget. Utefter svaren kommer vi jobba vidare utifrån barnens funderingar. Vi fortsätter senare att göra andra självporträtt med hjälp av t.ex andra färgade tuschpennor i relation till olika känslor, upplevelser och situationer samt utifrån arbetsfrågor:

·       Vem är det på bilden?

·       Vart i kroppen känns det att vara glad, ledsen?

 

v Vi ska reflektera med barnen i små grupper kring vad BRA innebär:

·       Vad betyder bra?

·       När mår du bra?

·       Vad tycker du om att göra för att må bra?

 

·       Vad betyder dåligt?

·       När mår du dåligt?

 

v Längre fram kan barnen göra porträtt av sina kompisar dvs. rita varandra. Detta kan skapa goda förutsättningar så att barnen tillsammans kan både lära känna sig själva och varandra.

 

v Vi utgår från barnens svar och arbetar vidare under terminen med jaget. Genom att få syn på vad varje barn har för relation till sig själv kan vi jobba vidare med relationerna mellan varandra. Förhoppningsvis få barnen att lyckas med hållbara relationer.

 

v Hur är jag som person? Hur kan jag vara en bra kompis? Hur kan jag få mina kompisar att må bra?

  

  

 


  

 


Läroplanskopplingar

respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet

samarbeta med vårdnadshavare, samt diskutera regler och förhållningssätt i förskolan med vårdnadshavare, för att främja barnets utveckling till en ansvarskännande människa och samhällsmedlem

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback