Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

6 - 9

Fö8 Geometri Från 2D till 3D vt20

Förslövs skola F-9, Båstad · Senast uppdaterad: 24 februari 2020

Vår vardag är fylld av geometriska former och figurer. Vi har dem runt omkring oss. Vi ser dem på gator och torg och på husens fasader. Det finns många praktiska tillämpningar av geometri inom olika områden och yrken som tex bygg, omvårdnad och restaurang där det krävs grundläggande kunskaper om begrepp som vinklar, area och volym. De här begreppen, samt hur man använder dem, kommer vi att ta upp under det här arbetsområdet.

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

Du resonerar och argumenterar för dina resultat och lösningar och när du bevisar tex formeln cirkelns area.

Du visar att du kan de olika begreppen när du beskriver ditt tillvägagångsätt att lösa problem med korrekt språk.

Du visar att du kan lösa rutinuppgifter som omfattar 3D-föremåls egenskaper som volym och begränsningsarea när du använder formler och använder enheter och enhetsomvandlingar i dina lösningar.

Du visar att du har strategier när du löser problem och visar det genom att använda de fem stegen som beskrivs i läroboken.

 

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

Du bedöms genom inlämningsuppgifter i Google Classroom, inlämnade läxor och skriftligt prov.

Dina kunskaper om olika begrepp och samband mellan begreppen kommer att bedömas samt din förmåga att lösa rutinuppgifter med tydlig redovisning.

Din förmåga att ta dig an och lösa matematiska problem dvs att du har en strategi vid problemlösning.

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

Vi arbetar i läroboken kapitel 4 och går igenom alla avsnitten.

Vi kommer att arbeta med separata uppgifter som tex "Geten på grönbete" och "Cylindern".

Begrepp - som vi kommer att diskutera

bevis för formeln för triangelarea och cirkelarea, omkrets, area, volym, begränsningsarea, mantelyta, rätblock, kub, cylinder, kon, pyramid, klot.

 

Till din hjälp:

Här finns bra genomgångar i 


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Matriser i planeringen
Avsnittsmatris Mondo 8 Geometri
Använda Matematik
Uppgiftsspecifik matris Pernillas pool (Mondo 8 Geometri)
Uppgiftsspecifik matris Cylindrar (NP06)
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter