Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Jämställdhetsplanering Självkänsla Lillstugan

Förskolan Marieberg, Östhammar · Senast uppdaterad: 6 mars 2020

Jämställdhetsplanering med årshjul för tema trygghet, självkänsla, empati och respekt.

Avdelningens mål:

Vi vill att alla barn ska känna sig sedda och lyssnade på.

Att barnen känslor tas på allvar och att man bekräftar och sätter ord på känslorna.

Uppmuntra till aktiviter som barnet tycker om och är intresserade av att göra och erbjuda och utmana dem i dessa.

Att hjälpa barnen med konflikthantering.

Att skapa en känsla hos barnen att jag kan själv

Aktivitet: 

Med hjälp av deras ord eller kroppsspråk ska vi vara lyhörda på vad de vill förmedla till oss. Vi är deltagande i barnens lek och har en så pass god relation att vi kan läsa av och lyssna in vad barnen vill säga/visa oss. Vi bekräftar och sätter ord på det barnen förmedlar för att påvisa att det de har att berätta är viktigt.

Alla känslor är okej. Vi hjälper till att benämna namnet på den känsla som barnet upplever.

Märker vi att barnen intresserar sig särskilt för någonting så försöker vi spinna vidare på det. Tex genom att erbjuda material och aktiviter som uppmuntrar till barnens intressen.

När barnen bråkar och  blir osams finns vi i närheten och hjälper till och berättar vad som är rätt och fel. Hur man kan göra det bra igen. Visar hur man kan trösta någon som är ledsen.

Vi utmanar och visar att vi tror på barnen i situationer då de känner sig osäkra. Att låta dem prova och experimentera sig fram till en lösning. Det får ta tid i utforskandet, inte skynda på dem.  

 

När? Var? Hur? Varför?

Detta arbetar vi med hela tiden. Det är oerhört viktigt. Trots att barnen är små ska de behandlas med lika full respekt och lyhördhet som vilken medmänniska som helst. Grunden läggs tidigt för värderingar och normer. Barnen lär av att se hur andra gör. Därför är det så viktigt att vara goda förebilder. 

Resultat - hur blev det?

I nuläget kan vi inte se något resultat, men vi fortsätter vårat arbete med barnens självkänsla. Arbetet kommer fortgå under deras tid här på förskolan.

 

Analys - använd fördjupande frågor som t.ex. Varför blev det som det blev? Hur gjorde vi? Vad behöver ändras till nästa gång?


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,

förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och

förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback