Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

3 - 5

Ankaret Rör-Else Frankrike & Rörelse Jan-Feb 2020

Ellagård, Dibber Sverige AB · Senast uppdaterad: 4 mars 2020

Rör-Else lär oss om den franska kulturen och om olika dans och rörelseaktiviteter.

Planering Rör-Else V.3-V.8

Syfte

Syftet är att erbjuda barnen olika fysiska aktiviteter då vi vet att det påverkar den mentala utvecklingen positivt samt har stora hälsoeffekter. Vi vill att varje barnen med hjälp av Rör-Else ska få rikliga tillfällen att få en uppfattning om sin egen kropp och kroppens olika möjligheter har en stor betydelse för barnets självkänsla. Ge tillfällen till många olika rörelseaktiviteter där det också får många sinnlig erfarenheter samtidigt som språk och begrepp utvecklas. 

Genomförande av undervisning

Varje måndag, onsdag och fredag eftermiddag samlas vi i samlingsrummet för att tillsammans med Rör-Else pröva på olika rörelse aktiviteter. Rör-Else gör alltid en presentation och visar hur aktiviteten går till innan vi börjar.

Vi kommer att genomföra aktiviteter där vi kommer att öva på samarbete, koordinationsförmåga, muskelstyrka, hållning, kreativitet, balans och uthållighet.  

Vi vill skapa tid för återkoppling där vi med hjälp av öppna frågor får höra barnens tankar kring aktiviteten.

Vi tänker återkoppla/reflektera i hel och halv grupper. 

Planeringen gäller för alla barn på Ankaret både i helgrupp och i halvgrupp. Vi pedagoger delar på ansvaret olika veckor, vi roterar eftersom vi också roterar att gå på veckomöte på måndagar. 

Mål

Målet med undervisningen är att skapa såväl social som kroppslig medvetenhet.

 

 

                                          Ansvar för aktiviteterna.

 

V.3 Sosso ansvarar.

Aktivitet.1(Mån)-Charader i mobilen.

Beskrivning: Två av barnen får se på en bild som mobilen visar, Sedan får deltagarna ljudlöst illustrera något enbart med hjälp av gester och kroppsspråk.De andra deltagarna ska gissa vad som illustreras. 

Aktivitet.2(Ons)- Yogakort.

Beskrivning: Vi lägger ut 24 yogakort med bilden nedåt på golvet. Barnen får i tur och ordning dra ett kort och sedan gör vi den övningen som kortet visar.

Aktivitet.3(Fre)- Disco.

Beskrivning: Vi dansar tillsammans och har dansstopp.

 

V.4 Sanna ansvarar.

Aktivitet- Rör-Elses återkomst

Beskrivning: Rör-Else visar bilder från sin resa i Frankrike. Barnen får prova på att sjunga och dansa till " Sur le pont d`avignon."

 

V.5 Erik ansvarar.

Aktivitet.1(Mån) - Dansstopp 

Beskrivning: 

Aktivitet.2(Ons) - Fransk mim

Beskrivning: 

Aktivitet.3(Fre) - Walk like an egyptian dance

Beskrivning: 

 

 

 

V.6 Sosso ansvarar.

Aktivitet.1(Mån)- Country musik med Dolly Parton.

Beskrivning: Vi tittar och lyssnar på ett klipp där Dolly Parton uppträder. Vi använder olika instrument och spelar med i låten. (Barnen har önskat att få lära sig om det olika ländernas danser, musik, instrument och klädsel)

Aktivitet.2(Ons)- Kinesisk skolklass shufflar till Kinesisk musik.

Beskrivning: Vi tittar på ett klipp från en skola i kina. Vi provar att dansa med till musiken. (Barnen har önskat att få lära sig om det olika ländernas danser, musik och klädsel)

Aktivitet.3(Fre)- Bollywood dance and song.

Beskrivning: Vi tittar på ett klipp ur indien dance movie, där vi får se traditionella kläder som de har på sig och även få se hur de dansar. Vi provar att dansa med till musiken. (Barnen har önskat att få lära sig om det olika ländernas danser, musik och klädsel)

 

V.7 Sanna ansvarar.

Aktivitet- Bourreè

Beskrivning: Vi tittar, lyssnar och dansar till ett klipp av franska dansen Bourree.

 

V. 8 Erik ansvarar.

Aktivitet.1(Mån) - Line dance

Beskrivning: 

Aktivitet.2(Ons) - Yoga

Beskrivning: 

Aktivitet.3(Fre) - Mini-Röris

Beskrivning: 

 


Läroplanskopplingar

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter