Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

7 - 9

Musikhistoria (Musikens sammanhang och funktioner)

Margarethaskolan, Grundskolor · Senast uppdaterad: 23 januari 2021

Världsmusik, Pop & Rockhistoria och Klassisk musik.

Musikhistoria i tre delar.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sina kunskaper om och förståelse för olika musikkulturer, såväl den egna som andras.

 • Arbete med äldre och mer modern musikhistoria.
 • Lyssna, beskriva och diskutera musik från olika stilar och kulturer.

Detta får du möjlighet att lära dig mer om:

 • Hur länders historia har format musiken.
 • Kännetecken i musik från olika världsdelar.
 • Musikens betydelse i samhället idag.
 • Musikens betydelse för människan förr.
 • Var olika sorters musik hämtat inspiration från och vilken bakgrund den har.
 • Viktiga personer och händelser för populärmusikens utveckling.
 • De vanligaste instrumenten i klassisk musik.
 • Fyra kända tonsättare. 

Så här kommer vi att arbeta:

 • Med häftet "Världsmusik" under vt åk 7.
 • Med häftet "Pop & rockhistoria" under vt åk 8.
 • Med häftet "Klassisk musik" under vt åk 9.
 • Lyssna på musik, se på filmer, spela låtar.
 • Musikanalys, textinnehåll, instrument, artist etc.
 • Presentation av tonsättare.
 • Avslutande prov.

 

Så här kommer pedagogen att bedöma dig:

 • Hur du deltar i diskussioner och visar dina kunskaper kring det aktuella avsnittet/ämnet under lektionerna.
 • Hur du t.ex. presenterar en musikstil, tonsättare mm. (om tid finns)
 • Resultat på prov

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform med genretypiska musikaliska uttryck.

Musikalisk gestaltning där olika uttrycksformer kombineras.

Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande instrumentation.

Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan. Musikens funktion för att markera identitet och grupptillhörighet i olika kulturer, med fokus på etnicitet och kön.

Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika epoker. Framväxten av olika genrer samt betydelsefulla tonsättare, låtskrivare och musikaliska verk.

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.

Dessutom kan eleven i viss utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.

Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.

Dessutom kan eleven i relativt hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.

Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.

Dessutom kan eleven i hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.

Dessutom kan eleven med viss säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.

Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.

Dessutom kan eleven med god säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback