Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik, Teknik

·

Årskurs:

5 - 6

Elektricitet

Långåsskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 29 januari 2020

Vad är det som får lampor att lysa? Vad är egentligen elektricitet? Hur kan man koppla lampor till ett batteri och få lamporna att lysa? Varför måste man lägga batterierna åt rätt håll för att få ficklampan att lysa? Detta och mycket mer kommer du att få svar på i vårt arbetsområde om Elektricitet.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få utveckla din förmåga att genomföra systematiska undersökningar. 

Du ska få kunskap om olika begrepp och modeller och ska få utveckla din förmåga att använda begreppen för att beskriva och förklara. 

Bedömning - vad och hur

Du ska kunna
-söka information från olika källor och resonera om hur användbara källorna är. 

-använda informationen i diskussioner och för att skapa egna texter. 

-genomföra enkla undersökningar om elektricitet utifrån givna planeringar.

-använda utrustningen på ett säkert sätt. 

-jämföra dina och andras undersökningar, se likheter och skillnader och komma med förslag på hur undersökningen skulle kunna förbättras. 

-dokumentera undersökningen med text och bild. 

-berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och hur de har påverkat människors levnadsvillkor. 

-använda fysikaliska begrepp i samtal, texter och resonemang. 

Du ska ha kunskap om elektriska kretsar och kunna resonera om samband, t ex  att lampor kan lysa på olika sätt beroende på hur du kopplar dem. 

Undervisning och arbetsformer

Så här vill vi arbeta (elevernas förslag): 

-titta på film. 

-samtala och diskutera i grupp. 

-skriva fakta om elektricitet och skriva labb-rapporter. 

-experimentera, koppla olika saker och diskutera vad som händer. 

-kahoot

 


Läroplanskopplingar

genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.

Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.

Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning.

Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.

Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.

Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.

Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.

Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.

Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp.

I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.

Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter