Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3), Svenska

·

Årskurs:

3

Forntiden

Vikingaskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 10 oktober 2022

Tänk om du kunde åka tillbaka till forntiden i en tidsmaskin. Vad skulle du få se? Vad gjorde människorna om dagarna? Hur var de klädda och hur bodde de? Under det här arbetsområdet kommer du att få lära dig om hur livet var för människor för länge sedan.

Arbetsområdet

Forntiden.

Mål

Du ska:
-kunna använda historiska begrepp.
-kunna redogöra för hur människor levde under stenåldern, bronsåldern och järnåldern.
-kunna beskriva hur man kan se spår av istiden i naturen.

Arbetssätt

- läsa faktatexter 
- skriva faktatexter och måla bilder som passar till texterna.
- titta på filmer och delta i samtal 
- målar hällristningar 

 

Redovisningsform

- Delta i samtal

- Skriva faktatexter

                                                                                                                                                - deltar i 
Bedömning

Vi bedömer din förmåga att:

- kunna ge exempel på vilka spår vi kan se i naturen från istiden..

- kunna redogöra för hur människorna levde under de olika tidsåldrarna och jämföra de med varandra samt jämföra med nutid.

-

 

 

 


Läroplanskopplingar

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga

kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,

kunskaper om händelser, aktörer och förändringsprocesser under olika tidsperioder samt om historiska begrepp och långa historiska linjer,

Några utmärkande drag i närområdets natur- och kulturlandskap. Spår av den senaste istiden.

Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt förändrade levnadsvillkor i samband med övergången till jordbruk.

Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Eleven visar grundläggande kunskaper om geografiska och historiska förhållanden, samhällsförhållanden och religiösa traditioner. Eleven beskriver likheter och skillnader samt orsaker och konsekvenser i sammanhang som är relevanta för ämnena. Eleven samtalar om människors livsfrågor och levnadsvillkor samt om miljöfrågor och andra samhällsfrågor ur olika perspektiv.

Eleven använder begrepp, metoder och verktyg från de samhällsorienterande ämnena.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter