Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3), Svenska

·

Årskurs:

3

Ryggradsdjur och ryggradslösa djur

Lillegårdsskolan F-5, Partille · Senast uppdaterad: 2 mars 2020

Levande organismer, som djur, kan placeras i grupper efter hur de liknar varandra eller inte liknar varandra. Det här kallas klassifikation. Vi ska lära oss hur djuren delas in i klasser med ledning av de egenskaper de har gemensamt. Se vilka dessa egenskaper är, och hur de hjälper djuren att överleva!

Mål

Undervisning

Vad ska du lära dig?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att:

  • dela in djurarter utifrån att de är ryggradsdjur eller ryggradslösa djur.
  • dela in djuren i klasser med ledning av de egenskaper de har gemensam
  • beskriva likheter och skillnader mellan olika djurarter
  • läsa faktatexter. skriva faktatexter, se faktafilmer om ryggradsdjur och ryggradslösa djur

Detta kommer att bedömas

 Vi kommer att bedöma din förmåga att:

NO 1-3

 

  • dela in djurarter utifrån att de är ryggradsdjur eller ryggradslösa djur.
  • att göra jämförelser mellan olika djur

  • dokumentera det vi lär oss om ryggradsdjur och ryggradslösa djur

  •  använda ämnesspecifika begrepp när du beskriver och förklarar.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

söka information från olika källor och värdera dessa.

genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.

Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.

Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.

Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.

I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.

Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback