Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

3

3a - Idrott och hälsa vt-21

Schubergstorpsskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 20 januari 2021

Terminen kommer ge dig möjlighet att träna på dina förmågor inom bollsport, aktiviteter utomhus, vad är hälsa och hur kroppen fungerar.

Syfte 
Du kommer att få möjlighet att träna dina förmågor och kunskaper genom att röra dig allsidigt, delta aktivt i olika aktiviteter inomhus samt utomhus, orientering, lära dig om kroppen och hälsan.

 

Bedömning 

Röra dig allsidigt  

- aktivt deltagande 

Delta aktivt i olika aktiviteter

- aktivt deltagande

Orientering
- orientera dig i närmiljön och kunna enkla kartors uppbyggnad samt begrepp som beskriver rumsuppfattning

Lära dig om kroppen och hälsa

- tillsammans med dina klasskamrater föra en diskussion om kroppens funktion och hälsans betydelse

Bollsporter

- delta aktivt i olika typer av bollsporter och tillsammans träna på samarbetsförmågan i lagsport

  Friidrott 

- utöva olika grenar inom friidrott

 

 

Undervisning 

Du kommer att tillsammans med gruppen träna dina förmågor att röra dig allsidigt. 

Du kommer tillsammans med gruppen delta aktivt i aktiviteter inomhus såväl som utomhus.

Du kommer tillsammans i mindre grupp få orientera i närmiljön och lära dig kartans uppbyggnad. 

Du kommer att få se på filmer, diskutera och fundera kring kroppen och hälsa. Tillsammans med gruppen diskutera olika begrepp och dess betydelse.

Du kommer att få träna dina förmågor inom olika bollsporter. 

Du kommer få träna på dina förmågor inom friidrottsgrenar, såsom längdhopp, höjdhopp, kulstötning, stafett, 60meter. 


Läroplanskopplingar

planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och

Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.

Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.

Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.

Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.

Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback