Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

3

Pedagogisk planering matematik åk 3

Högadalsskolan F-6, Härryda · Senast uppdaterad: 1 mars 2020

Hur ska jag veta hur mycket jag ska betala när jag handlar?

 

 

Varför ska vi lära oss om hur man räknar ut vad saker kostar tillsammans eller hur mycket jag har kvar?
Vi ska lära om detta för att:

  • veta om pengarna räcker när jag ska handla.

 

Hur ska vi arbeta?

Vi ska träna att ställa upp addition utan minnessiffra.

Vi ska träna addition med minnessiffra.

Vi ska träna multiplikation.

Vi ska träna division. 

Vi ska se hur multiplikation och division hänger ihop.

Vi ska lösa problem.

 

Vad ska vi lära?

Uppställning addition utan och med minnessiffra.

Uppställning subtraktion utan och med minnessiffra

Multiplikation och division med treans och sexans tabell , fyrans och åttans tabell samt undersöka hur dessa hänger ihop.

Välja och använda en bra strategi vid problemlösning.

Förmågor du kommer få utveckla:

välja och använda lämplig metod för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

använda matematiska uttrycksformer för beräkingar


Detta kommer bedömas:

Att du......

  • kan ställa upp additionsuppgifter utan och med minnessiffra
  • kan ställa upp subtraktionsuppgifter utan och med minnessiffra
  • kan multiplikation och division med treans och sexans tabell, fyran och åttans tabell samt se hur dessa hänger ihop
  • välja och använda en bra strategi vid problemlösning

 


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,


Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.

Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback