Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

3 - 6

Röda gruppen - Projekt HT 2019 - VT 2020

093371 Förskolan Sirius, Stockholm Norra innerstaden · Senast uppdaterad: 11 mars 2020

Tema: Ture Sventon, Omar och den flygande mattan.

Styrdokument vi utgår ifrån:

- Läroplanen

- Barnkonventionen

 

 

Syfte: (bakgrund och varför)

Ture Sventon blev känd för barnen redan under vårterminen 2019 då det visade sig att en förälder deltog i produktionen av en ny tv-serie om den fiktiva figuren och hans äventyr. Dessutom var intresset i övrigt för detektiver, tjuvar och poliser i mycket stort i barngruppen. Temavalet kändes också naturligt ur ett kulturhistoriskt perspektiv då det medför kunskap om en av Sveriges mest välkända och älskade litterära detektiver.

 

 

Mål: (välj ett mål från förskolans läroplan)

Förskolan ska ge varje barn förutsättning att utveckla intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa.

 

 

Delmål: (skapa tre tydliga delmål utifrån övergripande läroplansmål)

Skriv era delmål här

1. Möjlighet att konstruera, forma och skapa genom att använda olika material och tekniker.

2. Möjlighet att utveckla intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner.

3. Möjlighet att utveckla förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och prova olika lösningar av egna och andras problemställnigar.

 

Exempel på litteratur:

Å. Holmberg, Ture Sventon privatdetektiv, Stockholm 1948 (Illustrationer av Sven Hemmel).

Ture Sventon privatdetektiv, Julkalender 1989 i SVT. https://www.oppetarkiv.se

Ture Sventon och Bermudatriangelns hemlighet, TV-serie TV4 med premiär 21 december 2019.

 

 

Arbetssätt: (beskriv hur ni ska gå tillväga för att arbeta med målen. Utgå ifrån ett inkluderande förhållningssätt samt planera aktiviteter utifrån temat)

Efter sommaren märkte vi en stor lust bland barnen att lösa mysterier och knepiga frågor. Vi presenterade Ture Sventon, Herr Omar och den flygande mattan för barnen genom att titta på några av de inledande avsnitten i SVT:s julkalender från 1989, Ture Sventon privatdetektiv. Barnens intresse fångades snabbt, inte bara av Ture Sventons person utan även, av Herr Omar och hans ursprung i Saudiarabien samt hans flygande matta. Så började barnen tillverkningen av sin egen matta som nu sitter uppsatt i ateljén. Herr Omar, som sålde den flygande mattan till Ture, skickar varje vecka ett brev till barnen med instruktioner om hur arbetet med mattan ska fortlöpa. Instruktionerna innehåller kluriga uppgifter som bl.a. tränar matematiska färdigheter, t.ex. att rita och klippa ut halvcirklar och kvadrater som bildar moskéer eller att mäta upp varje mattfrans till 30 centimeter innan de sätts fast på mattan.

Vi tittade också vidare i Åke Holmbergs böcker om Ture Sventon och upptäckte illustrationerna av Sven Hemmel. Under en utflykt letade vi upp huset där Ture Sventons kontor, enligt historien, en gång ska ha legat. Platsen är hörnet Jakobsgatan/Drottninggatan och där sitter i dag en skylt uppe som berättar om Ture och hans verksamhet. Detta inspirerade barnen att tillverka sina egna privatdetektivskyltar med Sven Hemmels klassiska Ture Sventon-skylt som förlaga. Barnen visade stort engagemang då de fick i uppgift att skriva ned sitt namn och adress på skyltarna. 

Sven Hemmels teckningar har även använts som förlaga då barnen har fått i uppgift att rita Ture, Omar samt Tures unga följeslagare, Kristina och Björn. Vi har då börjat prata om vilka symboler som kännetecknar de olika personerna som vi avbildar. Detta ledde så fram till att barnen fick i uppgift att rita av sig själva med de kännetecken som de själva tycker utmärker dem. De har även fått diktera vykort till varandra där de skriver vad som de tycker utmärker sin kompis. Därefter har barnen genom att titta på självporträtten och läsa vykorten fått gissa sig till vem av dem som är avbildad eller beskriven.

 

 

 

 

 

Reflektion: (Gå igenom frågorna på er reflektionstid. Använd ytan under planeringen "Reflektion och analys" när ni svarar på frågorna.)

 

1. Vad visar barnen intresse för och hur uttrycker de det?

2. Vilket förändrat kunnande ser vi hos barnen? 

3.  Vad ska miljön innehålla för att väcka barnens intresse i projektet?

4. Finns det något som vi kan utveckla?

5. Planering framåt? Vad vill vi utveckla?

 

Analys: (Gå igenom frågorna i december och maj. Använd ytan under planeringen "Reflektion och analys" när ni svarar på frågorna.)

 

1. Vilka framgångsfaktorer har vi sett?

2. Är det något vi hade kunnat göra annorlunda?

3. Ser vi någon skillnad mellan pojkar och flickor / Äldre och yngre barn?

4. Hur går vi vidare?

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback