Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

4 - 6

Kemi: blandningar och lösningar

Fårboskolan, Oskarshamn · Senast uppdaterad: 2 mars 2020

Vi undersöker begreppen blandning och lösning och tar reda på vad som menas.

Syfte

Undervisningen i ämnet kemi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om kemiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om kemiska processer och materiens egenskaper och uppbyggnad utifrån egna upplevelser och aktuella händelser. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av systematiska undersökningar. 

Arbetssätt

  • Genomgångar, anteckna och läsa utifrån vår lärobok Boken om fysik och kemi.
  • Laboration och dokumentation.

Tid

V 3- ca 7.

Konkretisering av mål

Du ska efter genomgånget arbetsområde ha kunskap om följande: 

 - vad som menas med en blandning och en lösning.

- kunna ge exempel på hur man kan dela upp blandningar.

- kunna ge exempel på några vanliga kemikalier i hemmet och hur de påverkar vår hälsa och miljö.

 

Bedömning

Jag bedömer dig utifrån 

 - prov på området.

- hur aktiv och delaktig du är på lektioner och i arbetsuppgifter du får.

- hur du genomför uppgifter tex skriva laborationsrapport eller göra undersökningar.


Läroplanskopplingar

Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.

Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.

Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback