Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

F - 3

Bollsport, bolllek och vintersport v.2-v.12

Egebyskolan, Mjölby · Senast uppdaterad: 16 mars 2020

I detta område kommer du få öva på kordination genom att träna öga, hand, öga, fot genom olika bolllekar och bollsporter. Därtill kommer vi i detta arbetsområde prova på olika vintersporter som skidor och skridskor.

Bolllek, boll- och vintersport

v.3 Vi över grundmotoriska rörelse i kombination med bolllek och bollsport. (basket)

v.4 Vi över grundmotoriska rörelse i kombination med bolllek och bollsport. (innebandy)

v.5 .Vi över grundmotoriska rörelse i kombination med bolllek och bollsport. (handboll)

v,.6 Vintersport - Skidor

v.7 Vintersport - Skridskor

v.9 Vi över grundmotoriska rörelse i kombination med bolllek och bollsport.(pings och badminton)

v.10 Vi över grundmotoriska rörelse i kombination med bolllek och bollsport.(pings och badminton)

v.11 Vi över grundmotoriska rörelse i kombination med bolllek och bollsport.(Multiboll)

v.12 Vi över grundmotoriska rörelse i kombination med bolllek och bollsport.(Multiboll)

  

Bollsport, bollek och vintersport

Förmåga att utveckla:
- Röra dig allsidigt i olika fysiska sammanhang
- Förebygga risker vid fysisk aktivitet
- Planera, praktiskt genomföra och värdera rörelser utifrån olika synsätt på hälsa.

 

Syfte:

- Utveckla rörelseglädje, koordination, kondition, styrka, rörlighet, mental förmåga, motivation

- Utveckla förmågan att sätta samman grovmotoriska grundformer i kombination med gymnastikredskap.
- Förebygga risker i samband med fysisk aktivitet.
- Utveckla din förmåga att samtala om dina upplevelser av fysisk aktivitet.

Centralt innehåll: (Vad vi ska arbeta med.)
- Vi arbetar med grovmotoriska samt sammansatta grundformer.
- Vi arbetar med grovmotoriska förelser i kombination med olika bollar.

- Vi arbetar med att kunna röra oss och anpassa våra rörelse till den leken, spelen eller bollsporten vi utövar.

 

Läraktiviteter: (Hur vi ska arbeta.)
- Vi tränar på att koordinera våra rörelser, träna öga, hand,fot kordination. 
- Vi tränar på spel, lekar och idrottande i kombinaton till olika bollar, bollsporter. 
- Vi blandar med leken med att både kunna jobba enskilt, par och i grupp.

Det här ska bedömas

Kan röra dig till ett sätt som passar till det du gör.

Du kan vara med i enkla lekar, spel och idrotter och följa dess regler.

Utföra grundmotoriska rörelser

Hur du har planerat och genomfört en enkel uppvärmning.

Hur du diskuterar kring din upplevelse av rörelserna och hur dessa påverkar hälsan.


 

 

 


Läroplanskopplingar

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.

Enkla lekar och danser och deras regler.

Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.

Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.

Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.

Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.

Matriser i planeringen
Idrott och hälsa
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter