Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

1

Vatten-en resa i molekylernas värld

Lillegårdsskolan F-5, Partille · Senast uppdaterad: 2 mars 2020

I det här arbetsområdet kommer du få lära dig mer om vattnets egenskaper och vattnets olika former, fast, flytande och gas. Du kommer arbeta med vattnets kretslopp och göra enkla försök med vatten. Vi ska också lära oss om hur en vattenmolekyl ser ut och vad som händer när den ändrar form och blandar sig med andra molekyler.

Syfte

Vi kommer att göra enkla undersökningar om vatten och dokumentera dessa på olika sätt.

Vi kommer också att läsa faktatexter om vatten, titta på tv-program och diskutera tillsammans.

Begrepp som du kommer att arbeta med är..

 

  • atom
  • molekyl
  • fast
  • flytande
  • gasform
  • avdunstning
  • kretslopp

Centralt innehåll

Kunskapskrav

 Under arbetets gång ska du:

  • utföra enkla undersökningar om vatten genom dans och experiment
  • berätta om någon egenskap vattnet har utifrån dina iakttagelser
  • delta i samtal i grupp kring dina iakttagelser om vattnets egenskaper

Bedömning/dokumentation

Vi bedömer dina förmågor under arbetets gång.

Vi bedömer din förmåga att förklara vattnets kretslopp. Detta visar du genom att med hjälp av en enkel ritning förklara vattnets kretslopp.

Vi bedömer din förmåga att beskriva vattnets olika former :fast, flytande, gas. Detta visar du i ett grupparbete där ni redovisar vattnets former med hjälp av drama.

Vi bedömer din förmåga att förklara begreppen avdunstning och filtrering. Detta visar du genom ett enkelt experiment. 

Vi bedömer din förmåga att dokumentera dina undersökningar. Detta visar du genom att beskriva undersökningen med text och bild så att undersökningen tydligt framkommer.


Läroplanskopplingar

genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.

Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.

Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.

Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.

Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback