Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

6

Befruktning och fortplantning NO åk 6

Ringstorpsskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 26 februari 2020

I det här området kommer vi att lära oss mer om befruktning och fortplantning men även hur kroppen förändras under puberteten. Vad betyder att föröka sig? Sker all förökning mellan hanar och honor? Vad är pollinering? Vad händer i kroppen under puberteten?

Vad ska vi arbeta med?

Vi kommer under dessa veckor att arbeta med befruktning och fortplantning. Vi lär oss om växter och djurs olika sätt att fortplanta sig. Vi kommer också arbeta med människans könsorgan, hur ett barn blir till samt hur kroppen ändras under puberteten.

 

Efter detta arbetsområde ska du kunna mer om:

- hur förökning går till

- skillnaden mellan yttre och inre befruktning

- hur barn blir till

- hur kroppen förändras i puberteten

- att leva tillsammans

- förklara begrepp som: Befruktning, foster, frö, förökning, hane, hona, inre befruktning, kloning, könlös befruktning, könsceller, livmoder, mens, penis, pistill, pollen, provrörsbefruktning, pung, samlag, slida, spermie, ståndare, sädesvätska, testikel, yngel, yttre befruktning, äggstock. 

Vi kommer att utgå från vår NO-bok "Koll på NO år 6". Vi diskuterar, funderar och arbetar på olika sätt och i olika konstellationer.

Vi kommer att ha en frågelåda där du kan lägga ner en egen fråga som du vill ha svar på. Här kan du givetvis vara anonym.  

 

Lektionsinnehåll/ Hur ska vi arbeta?

  • Vi läser texter från läroboken "Koll på NO 6"
  • Vi får besök av vår skolsköterska och kurator.
  • Vi arbetar med uppgifter. 
  • Vi tränar olika ämnesspecifika begrepp genom att i olika sammanhang bekanta oss med dem.
  • Vi ser på film och diskuterar innehållet.
  • Vi pratar, skriver och läser om befruktning och fortplantning.

Bedömning/ Hur ska du visa att du lärt dig?

Genom att aktivt delta på lektionerna.

Du visar i skriftliga och muntliga sammanhang att du har förståelse för olika typer av befruktning.

Du visar i skriftliga och muntliga övningar att du förstår ämnesspecifika begrepp.

 


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.

Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.

Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.

Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback