Skolbanken Logo
Skolbanken

Mäta och väga

Stråket anpassad grundskola, Uddevalla · Senast uppdaterad: 6 januari 2020

Mäta och väga. Vi kommer att mäta längd och volym samt väga för att kunna lära om längd, volym och massa.

Förmågor

Centralt innehåll

Detta ska du lära dig

Att delta vid mätning av längd och volym, samt vid vägning. Att delta vid resonemang av vilka föremål som kan vara användbara vid vägning och mätning, samt att sortra efter storlek/mängd.

Detta ska vi arbeta med

Vi kommer att mäta med linjal, måttband och tumstock. Vi kommer att mäta volym med decilitermått och andra mått som är vanliga i vardagen, t.ex. matsked och litermått. Vi kommer att väga föremål med köksvåg.

Kunskapskrav

Detta bedöms

Kunskapskraven (ovan) med i första hand betoning på att delta.


Läroplanskopplingar

sortera föremål utifrån kvalitet och kvantitet,

identifiera och reflektera över tekniska lösningar i vardagen utifrån funktion, och

använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.

Likheter och olikheter. Hur föremål kan jämföras, sorteras, kategoriseras utifrån sina egenskaper.

Längd, volym och massa och hur de kan mätas, storleksordnas och jämföras.

Eleven deltar också i att sortera konkret material utifrån likheter, olikheter, storlek, mängd, kvalitet och form.

Eleven kan delta i kommunikation om orsak och verkan och i att använda metoder och strategier för att påverka och lösa situationer i vardagen.

Eleven deltar i undersökningar av hur några tekniska föremål används och fungerar och i kommunikation om hur redskap och teknisk utrustning kan användas på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.

Dessutom jämför eleven några olika sträckor, massor och volymer och sorterar sedlar och mynt efter värde.

Eleven jämför och beskriver hur några vardagliga tekniska föremål används och fungerar och ger exempel på hur redskap och teknisk utrustning kan användas på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter