Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

9

Samhällskunskap, år 9, vt21, v3-11

Hässelby Villastads skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 25 januari 2021

Vi börjar läsåret med ämnet samhällskunskap och området ekonomi. Vi ska lära oss om hur pengar byter plats mellan olika aktörer, dessa aktörer är: hushåll, bank, offentliga sektorn, företag och utlandet. Vi ska analysera vad som händer om en utav aktörerna slutar fungera, till exempel banken eller utlandet.

Vi går genom det ekonomiska kretsloppet och använder samhällskunskapsboken Utkik, sidor: 144-168. 

 

Vad

Vecka

Ekonomi  sid. 144-168

Vecka 4

Ekonomi  sid. 144-168

Vecka 5

Ekonomi  sid. 144-168

Vecka 6

Vi arbetar med examinationen 

Vecka 7

Examination det ekonomiska kretsloppet

Vecka 8

Arbete och utbildning

Vecka 10

Arbete och utbildning

Vecka 11

Hur:

Genomgångar, filmer, samhällskunskapsboken, skriftliga uppgifter samt diskussioner. 

 

Examination:

Ni kommer att skriva en inlämningsuppgift som handlar om hur världsekonomin påverkas av en pandemi. Inlämning fredag v8. 

 

Länkar:

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/senaste-nytt-om-coronaviruset

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/

https://www.youtube.com/watch?v=w-vr1Ju57Cg Klas förklarar Coronakrisen

https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=DVD%203777 Ekonomins grunder - samhällsekonomi

https://urplay.se/program/205441-perspektiv-pa-varlden-ekonomi-global-ekonomi Global ekonomi

 


Läroplanskopplingar

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,

analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,

Svenska välfärdsstrukturer och hur de fungerar, till exempel sjukvårdssystemet, pensionssystemet och arbetslöshetsförsäkringen. Vilket ekonomiskt ansvar som vilar på enskilda individer och familjer och vad som finansieras genom gemensamma medel.

Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper.

Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld.

Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet.

Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar.

Matriser i planeringen
Det ekonomiska kretsloppet
Uppgifter
Priset på en Kanelbulle
Examinerande uppgift