Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

7 - 9

Selma Lagerlöf vt-24

Södra Ängby skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 16 januari 2024

Selma Lagerlöf är en av Sveriges mest kända författare. Många av hennes berättelser skildrar Sveriges landsbygd och människorna som bor där. Hennes berättelser har starka budskap, där det goda alltid vinner. År 1909 fick hon som första kvinna nobelpriset i litteratur för sin stora berättarkonst.

 

Ni kommer under ett par veckor få en lära er Sveriges största och mest berömda författare, Selma Lagerlöf. Lektionsarbetet kommer innebära såväl textläsning och filmvisning, som föreläsningar och diskussioner om författarens liv och verk. 

Examination

Arbetsområdet avslutas med en provuppgift där du kommer att få visa de kunskaper du tillägnat dig. Du ska även reflektera över budskap i hennes texter och koppla dessa till angelägna livs- och omvärldsfrågor.

Filmer

Här följer länkar till filmer vi kommer se på lektionerna. Du behöver ha ett konto på SLI för att kunna se filmerna.

Om Selmas liv

Selma Lagerlöf

Människor för ändring: Selma Lagerlöf - Jämlikhet

Om homosexualitet under Selmas livstid

Tack Gud jag är homo - Seniorflatan

Om Sverige på 18- och 1900-talet.

Unionstiden och industrialismen

Kvinnornas historia - Myndig och rösträtt

Kvinnornas historia - Industrialiseringen

Kvinnornas historia - Lön och arbete under industrialiseringen

Kvinnornas historia - Studier och skola

 

 


Läroplanskopplingar

förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

förmåga att söka information från olika källor och värdera dessa, och

Gemensam och enskild läsning. Strategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syfte, avsändare och sammanhang. Att urskilja innehåll som kan vara direkt uttalat eller indirekt uttryckt i texten.

Olika former av samtal. Att delta aktivt, uttrycka känslor, tankar och kunskaper, lyssna, ställa frågor och föra resonemang, samt formulera och bemöta argument.

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Epik, lyrik och dramatik. Texter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Några skönlitterärt betydelsefulla författare och deras verk samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.

Eleven samtalar om och diskuterar varierande ämnen på ett sätt som till viss del utvecklar samtalen och diskussionerna. Eleven framför åsikter med till viss del underbyggda argument. Dessutom förbereder och genomför eleven muntliga framställningar med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Eleven läser skönlitteratur och sakprosatexter med flyt och visar grundläggande läsförståelse. Dessutom sammanfattar eleven olika texter med viss säkerhet. Eleven för enkla resonemang om innehållet i olika texter. Eleven visar också grundläggande kunskaper om skönlitteratur och de sammanhang som olika verk har tillkommit i.

Eleven samtalar om och diskuterar varierande ämnen på ett sätt som utvecklar samtalen och diskussionerna relativt väl. Eleven framför åsikter med relativt väl underbyggda argument. Dessutom förbereder och genomför eleven muntliga framställningar med fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Eleven läser skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt och visar god läsförståelse. Dessutom sammanfattar eleven olika texter med god säkerhet. Eleven för utvecklade resonemang om innehållet i olika texter. Eleven visar också goda kunskaper om skönlitteratur och de sammanhang som olika verk har tillkommit i.

Eleven samtalar om och diskuterar varierande ämnen på ett sätt som utvecklar samtalen och diskussionerna väl. Eleven framför åsikter med väl underbyggda argument. Dessutom förbereder och genomför eleven muntliga framställningar med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Eleven läser skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt och visar mycket god läsförståelse. Dessutom sammanfattar eleven olika texter med mycket god säkerhet. Eleven för välutvecklade resonemang om innehållet i olika texter. Eleven visar också mycket goda kunskaper om skönlitteratur och de sammanhang som olika verk har tillkommit i.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback