Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F - 6

Just Dance

Östra skolan, Falun · Senast uppdaterad: 2 mars 2020

Eleverna följer danserna på spelet. Syftet är att på ett roligt sätt uttrycka sig i dans i form av ett spel.

Eleverna väljer tillsammans ut låtarna som de vill dansa till och dansar utefter dem. När de följer dansstegen får de poäng utefter hur väl de utför dansen. 


Läroplanskopplingar

kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och

skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,

Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.

Tolka och samtala om olika estetiska uttryck.

Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.

Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.

Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback