Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Matematik vt-20

Tegelbrukets förskola, Svedala · Senast uppdaterad: 13 januari 2020

Väcka barnens nyfikenhet för matematisk innehåll

Var är vi? (Nuläge/syfte) 

Barngruppen börjar skolan till hösten och vi ser att kunskaper och intresse för matematik varierar mycket från barn till barn. Vissa barn kan redan huvudräkna, addition och substruktion. Barnen spelar spel som till exempel ”fia med knuff” och ”tre i rad”. De bygger pärlplattor efter mönster. Barnen visar intresse för programmering både analogt och digitalt. 

 

Vart ska vi? (Mål, förmågor, vad vill vi se när vi har arbetat med området?) 

Vi vill väcka barnens nyfikenhet och intresse för matematisk innehåll. Vi vill att barnen på ett lustfyllt sätt utvecklar sin förmåga för matematisk resonemang inom taluppfattning, lösa problem inom mätning av längd, volym och vikt, rumsuppfattning, programmering.

Vi vill att barnen  "utvecklar förmågan att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar”. 

 

Hur gör vi? (Planera/genomför/dokumentation/reflektion) 

Vi använder oss av olika experiment, upplevelser och praktiska övningar för att undersöka inom matematik:

-Happening: vi tittar på ”Miniräknarna”: Kan man räkna med kullerbyttor, från Ur som handlar om att räkna med kroppen + övning att mäta med våra kroppar. 

-Resonemang inom volymuppfattning med vatten/skål/glas.

-Programmering för rumsuppfattning, matematisk resonemang och antal: slå tärning och ta dig till olika siffror med blue-bots, samma övning utomhus med siffror på sittunderlägg, programmera varandra med duplo.

-”Miniräknararna” : Räkna prickar på en svamp, som introduktion till utomhuslek med tärningar och ryggsäckar.

-Experiment med våg.

-Fylla burk med olika material tills den är full.

 

Undervisningen kan ske både inomhus och utomhus. 

Delar upp barnen i mindre undervisningsgrupper. 

 

Vi utgår utifrån ett utvecklingspedagogiskt perspektiv, dvs. utmanar och stöttar genom lek och omsorg. Lärandet bygger på variation, reflektion och upprepande tills kunskaperna sitter hos den som lär. 

 

Kärnämnen:

-Abstraktion: att symbolisera och bilda begrepp.

-Generativt lärande: att lära sig lära och lösa problem ? 

 

Dokumentation

Vi dokumenterar på gruppnivå och individuellt i barnens lärloggar på unikum.

 

 


Läroplanskopplingar

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter