Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

4 - 5

Snick och Snack (Tema läslust) - Tussilago

Lyckans förskola, Båstad · Senast uppdaterad: 21 februari 2020

Detta är ett projekt under vårt tema LÄSLUST. Vi kommer under våren att arbeta med boken "Vännerna i Kungaskogen bygger en koja". Boken handlar om vänskap, att vara en bra kompis samt olikheter och likheter mellan individer. Boken handlar om en grupp djur som bor tillsammans i Kungaskogen. Genom sagor, sånger och berättelser lär djuren oss om hur man är en bra kompis, om att värna om skogen och naturen samt ger oss kunskap om olika djur. Sist men inte minst får barnen komma i kontakt med "Den gyllene regeln" som lyder: " Var mot andra så som du vill att de ska vara mot dig". Vännerna i Kungaskogen bygger en koja" är en saga som bygger på vänskap och samarbete bland skogsdjur som bestämmer sig att bygga en trädkoja tillsammans. Materialet berör många områden såsom normer och värden, värdegrund, matematik, språk, naturvetenskap samt teknik. Vi använder oss av sagan som grund för att sedan bygga på undervisningen med barnen. Djuren från sagan ger ofta små "uppdrag" till barnen som till exempel att bygga en liten koja åt dem på vår gård eller skapa något.

Var är vi? (Nuläge)

Vi väljer att avsluta vårt tema om Halvan då vi känner att barnens intresse har svalnat, dels pga mycket annat varit i fokus i december, dels att vi upplever att vi uppfyllt syftet med projektet.

Under december månad har vi i vår adventskalender läst en bok varje dag. Detta har barnen visat stort intresse för. 

Många av barnen visar stort intresse för skapande, bygg och konstruktion.

 

Vart ska vi? (Detta vill vi utveckla)

Väcka barnens nyfikenhet och intresse för böcker, berättelser och sagor.

Utveckla barnens språk, ordförråd och egna berättande - grunden för kommunikation.

Utveckla och inspirera till eget skapande och fantasi.

Utveckla ett intresse och förståelse för naturen, miljön och en hållbar utveckling

 

 Hur gör vi?

Temat kommer startas upp med boksamtal kring boken om Snick och Snack. Barnen kommer att lära känna sagans olika karaktärer under läsårets gång. Vi läser sagan, tittar på bilderna, samtalar om sagan.

I boken presenteras de fem huvudkaraktärer som vi  kommer att forma vårt arbete efter. Vårt värdegrundsarbete fokuserar på vänskap  - hur man bör vara som vän för att ingen ska bli utanför och ledsen.

- Ekorren Snick tycker om matematik. 

- Igelkotten Snack tycker om rim och ramsor. 

- Räven Raffe älskar att bygga. Med honom kommer vi konstruera och bygga

- Kaninen Bitis gillar att hoppa, springa och röra på sig. 

- Älgen Älgvis är skogens konung. Han värnar om vänskapen och rättvisan. 

 

Sagan ska barnen kunna bearbeta och leka på olika vis.

Vi kommer att erbjuda olika former av lekmaterial kopplat till boken t.ex.

 Utklädningssaker 

Drama - rollspel, fri lek med rekvisita kopplat till boken

Sånger, ramsor

Faktafilmer om de olika djuren

Vi använder digitala verktyg som Smart Boarden, IPad, GreenScreen, Stop Motion

 
 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback