Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

5

Liljeforsskolan - instruerande text

Liljeforsskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 27 augusti 2022

Har du tänkt på att när du bakar och följer ett recept läser du en instruerande text? Likaså i skolan vimlar det av instruktioner i alla olika ämnen. Vi kommer att arbeta i fyra steg med hjälp av övningsboken Zick-Zack för att förstå och analysera uppbyggnaden av en instruerande text. Till slut ska du kunna skriva egna instruerande texter utifrån det du lärt dig.

Förmågor du får förutsättning att kunna utveckla i detta arbete är att:

  • kunna formulera sig och kommunicera i skrift
  • läsa och analysera instruerande texter
  • anpassa språket för att göra texten lätt att förstå
  • urskilja språkliga strukturer och hur instruerande texter är uppbyggda

 

Mål:

Steg 1: att veta vad som behöver finnas med i en instruktion för att den ska vara lätt att följa

Steg 2: att kunna skriva korta och tydliga meningar där verben är i imperativ.

Steg 3: att tillsammans i klassen skriva en instruktion om något vi valt, där alla kan bidra med något.

Steg 4: att kunna skriva en instruktion på egen hand.

Begrepp som kommer behandlas: Instruktion, rubrik, material, verb i imperativ, kronologisk ordning, arbetsgång, resultat

 

Hur vi arbetar för att nå målen:

Steg 1: för att skapa förförståelse läser vi tillsammans flera olika instruerande texter. Vi jämför dessa i gemensamma diskussioner för att sedan urskilja vilka delar som behöver finnas med och hur dessa bör skrivas eller ritas för att texten ska vara så tydlig som möjligt och lätt att följa. Vi formulerar tillsammans de viktigaste reglerna att komma ihåg för instruerande text.

Steg 2: korta övningar där det övas på att komplettera påbörjade texter så att de blir tydliga. Fokus på att meningarna börjar med verb skrivna i imperativ.

Steg 3: med stöd från andra övar vi på att skapa en instruerande text från grunden, där de får chans reflektera över vad de minns om layout och språkliga drag.

Steg 4: Varje elev skriver en egen instruerande text om något de själva valt

 

Du bedöms kontinuerligt under ditt arbete på lektionerna men också hur du till sist klarar av att skriva en text på egen hand utifrån de skrivregler som kännetecknar genren.


Läroplanskopplingar

förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Bearbetning av egna och gemensamma texter till innehåll och form. Att ge och ta emot respons på texter.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkliga strukturer och normer. Meningsbyggnad, med huvudsatser, bisatser och skiljetecken samt textbindning med hjälp av sambandsord. Stavning, ords böjningsformer och ordklasser.

Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.

Eleven skriver olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation. Eleven följer grundläggande regler för språkriktighet med viss säkerhet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback