Skolbanken Logo
Skolbanken

Fordon

Ängslyckans förskola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 16 mars 2020

Leken med fordon har en central plats under barnens dag på Vallmon. Genom lek får barn möjlighet att imitera, fantisera och bearbeta intryck.

 

Verksamhetens prioriterade mål 2019-2020

- Barn är delaktiga och har inflytande. (Lpfö)

Bakgrund:

Under höstens introduktions- och inventeringsperiod har vi uppmärksammat ett stort intresse för fordon. Barnen erbjöds promenader i närområdet där de mötte olika miljöer. Bland annat parker, tågstationen, byggarbetsplatser och stadsmiljöer. Det barnen fastnade för var fordon i olika miljöer. Speciellt de fordon som stack ut på något sätt, till exempel stora fordon eller fordon som låter och skapar olika ljud. Barnen uppmärksammar ljud från vägen när de vistas på avdelningen eller förskolans gård.

I vår inomhusmiljö använde barnen fordon vid många olika lekar.


Vi har sett att leken i gruppen behöver stöttas, utvecklas och få en större plats i barnens dag på förskolan.

- Lek är grunden för utveckling, lärande och välbefinnande. (Lpfö)

 

Syfte med projektet:

- Genom att använda fordon som verktyg i leken kunna erbjuda barnen många olika varierade lekar där barnens stora intresse för fordon stärks. Till följd av detta utvecklar leken en viss kännedom kring fordonens funktion.

- I leken vill vi ge barnen redskap att med hjälp av olika fordon utveckla och få en viss förståelse för sig själv och andra människor. 

- Genom barnens intresse för fordonslek  och andra lekar ska miljön utvecklas på Vallmon och systematiskt spegla barnens intresse och även skapa nyfikenhet att leka på många olika sätt. 

 

Genomförandet:

- Genom att erbjuda lärmiljöer som speglar barnens intresse av fordon utvecklas barnens utforskande och lärande.

- Genom att erbjuda olika lekar där barn och pedagoger möts i olika gruppkonstellationer med fokus på fordon.

- Genom dokumentation se vad som behöver utvecklas och läggas till i de olika lekarna i form av material och upplevelser.

- Genom att arbeta planerat med projektet tre dagar i veckan i mindre grupper. Erbjuda en variation av material, upplevelser, utmaningar och platser där fordonen har en central plats. 

 

- Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället. (Lpfö)

 


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback