Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

4 - 6

Matkultur (Åk4-6)

Modersmålsenheten, Kristianstad · Senast uppdaterad: 3 mars 2020

Du kommer lära dig om mattradition/kultur från ditt hemland under 5 veckor.

Syfte:

 • Du kommer att utveckla din förmåga att reflektera över mattraditioner, kultur i områden där modersmålet talas utifrån jämförelse med svenska förhållanden.  
 • Du kommer att utveckla din förmåga att kommunicera i tal och skrift.

Lärandemål:

 • Utöka ordförråd
 • Att kunna skriva en instruerande texttyp
 • Att kunna förstå hur instruerande texterna är uppbyggt och vad de har för språkliga drag. 
 • Att kunna söka information om maträtter.
 • Att kunna redovisa muntligt din instruerande text (ett recept)

Undervisning:

 • Vi diskuterar om maten som brukar serveras vid olika högtider. 
 • Vi ska titta på filmer och översätta de nya orden till svenska.
 • Vi ska titta på ytterligare en film som handlar om matlagning. Sedan skriver vi tillsammans instruerande text ( ett recept)
 • Vi kommer att gå genom om hur man skriver korta, tydliga meningar, vad man ska tänka när man skriver en instruerande text. 
 • Vi ska prata om likheter och skillnader mellan svensk maträtterna som serveras i hemlandet och dem som äts i Sverige.

Arbetsuppgifter:

 • På egen hand ska du kunna planera och skriva en instruerande text till något som du själv väljer.
 • Du ska redovisa det muntligt.

Bedömning:

 • Din text ska kännetecknas av språkliga strukturer och språkliga normer.
 • Jag kommer att bedöma din muntliga insats.
 • Du ska kunna använda och förstå nya ord och uttrycka dessa i ett sammanhang både muntligt och skriftligt. 
 • Du ska kunna reflektera över mattradition/kultur i områden där modersmålet talas utifrån jämförelse med svenska förhållanden.  

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.

Muntliga presentationer för olika mottagare.

Beskrivande, förklarande och instruerande texter för barn och unga med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.

Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas i jämförelse med svenska seder, bruk och traditioner.

Matriser i planeringen
ML Tala, lyssna och samtala (åk 1-6)
ML Att skriva (åk 1-6)
Uppgifter
Instruerande text
อาหารไทย
Uppgift 3

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback