Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

4 - 6

Naturvetenskap och teknik

Sunnansjö förskola, Ludvika · Senast uppdaterad: 30 januari 2020

Vi vill väcka barnens intresse för naturvetenskap och teknik på ett lustfyllt och utforskande sätt tillsammans. Att barnen ska våga prova sig fram utan att vi kräver rätt svar. Teman som ingår i NTA är luft, vatten, ljud och ljus.

Var är vi ? Nuläge

Barnen tycker om att utforska och vi vill skapa tillfällen då de får möjlighet att göra det tillsammans. Med naturvetenskap och teknik menar vi t.ex. NTA lådor, QR koder och programmering. 

 

 

 Vart ska vi?

Vi vill väcka barnens nyfikenhet och intresse för naturvetenskapliga fenomen och teknik i vardagen. Skapa lärtillfällen då vi lär tillsammans och av varandra. Barnen ska få forska kring hur vi kan använda olika tekniska verktyg som QR koder och programmering.

 

 

Hur gör vi?

Metod - olika experiment då barnen får tillfällen att utforska både naturvetenskap och teknik i vardagen. 

Vi dokumenterar genom foto, anteckningar i Unikum.

 

 

Hur blev det?

 


Läroplanskopplingar

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter