Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild, Samhällskunskap

·

Årskurs:

8

Massmedia, bildanalys år 8

Torpskolan, Lerum · Senast uppdaterad: 30 augusti 2021

Vi pratar om och tittar på olika typer av massmediabilder. Uppgiften består av ett individuellt arbete där ni väljer en valfri bild ur en dagstidning som ni sedan gör en bildanalys på. Tänk på att välja en bild som du reagerar på, på något sätt, blir nyfiken, upprörd, o.s.v.

Introduktion

Bild

Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska och känslomässiga upplevelser. Kunskaper om bilder och bildkomunikation är betydelsefulla för att kunna uttrycka egna åsikter och delta aktivt i samhällslivet. Genom att arbeta med olika typer av bilder kan människor utveckla, förståelse för att kommunicera med bilder, sin kreativitet och sin bildskapande förmåga

 

Bildanalys

 

Du ska välja en bild ur en dagstidning som du ska analysera. Studera bilden noggrant och ställ dig följande frågor. Frågorna är inte tänkta att besvaras såsom frågor utan tänkta som hjälp för dig att diskutera kring din bild. Alla frågor kanske inte heller är aktuella för just din bild. Skriv en löpande text där du resonerar kring din bild med stöd av dessa frågor. Du måste lämna in ett exemplar av bilden du analyserat tillsammans med analysen! Bildanalysen ska läggas in i din bildmapp på Google Drive och länkas till Unikum!

 

Stödfrågor

 

Beskriv bildens innehåll- Denotationer

·       Vad innehåller bilden? Försök att vara tydlig med  och skilja på vad som är denotationer och vad som är konnotationer.

·       Vad ser du på bilden? Vilka färger dominerar, finns det djup i bilden, hur är motivet placerat, är det en helbild (hela personen syns), halvbild eller närbild.

·       Har fotografen använt något speciellt perspektiv och varför tror du isåfall att hen använt det.

·       Finns det rörelse i bilden och hur ser du det isåfall?

 

Tolka bilden – Konnotationer

·       Vad handlar bilden om? Vad är det som händer?

·       När och var tror du bilden är tagen och hur ser du det?

·       I vilket sammanhang är bilden publicerad? Var skulle man kunna tänkas stöta på den här bilden?

·       Vad tror du hände innan bilden togs och vad tror du hände efteråt?

·       Vad tror du bildskaparen vill säga med bilden? Försöker hen påverka dig? Hur då? (t. ex väcka medkänsla, sensation, verka avskräckande, lockande, humoristisk) På vilket sätt?

·       Vänder sig bilden till en speciell grupp av människor? (målgrupp)

·       Vilken kategori av bild tror du det är (propaganda, reklam, nyhets, nöje) 

 

Värdera bilden

·       Hur påverkas du av bilden? På vilket sätt? Varför?

·       Vilka känslor/tankar får du av den ? Varför?

·       Hur tycker du att bilden fungerar i sitt tänkta sammanhang?

 

 

           

                     Bedömning görs i er text samt i den sammanfattande matrisen i bild!

                                                                                                   

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Bildanalys
Bildanalys

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback