Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

4 - 6

Rörelse och kraft

Lagmansskolan, Mjölby · Senast uppdaterad: 24 mars 2022

Du kommer bl.a. få lära dig vilka krafter och rörelser som är grundläggande fenomen i naturen. Ge exempel på olika typer av rörelser. Förklara hur resväg, hastighet och restid hänger ihop.

Målet med undervisningen

När du har arbetat med det här området ska du kunna:

  • Förklara vad som menas med en rörelse genom att ge exempel på hastighet, acceleration och fritt fall.
  • Ge exempel på krafter som påverkar sig i vardagen.
  • Förklara gravitationskraft med exempel.
  • Förklara friktionskraft med exempel.

 

Så här ska vi arbeta

Vi kommer att arbeta utifrån boken och arbetsboken.

 

 

Det här ska bedömas

Du kommer att bli bedömd utifrån ett skriftligt prov samt din insats under lektionstid.

 

 


Läroplanskopplingar

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.

Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.

I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback