Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

6

Befruktning, fortplanting och puberteten

Söderskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 20 oktober 2020

Vad är kloning? Vad är en pollinerare? Hur små kan frön vara? Fast de är pyttesmå kan de växa upp till något stort. Kan människor lägga ägg? Vad menas med provrörsbefruktning? Varför får man finnar? Är det ok att känna såhär...?

 Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Efter detta arbetsområdet är syftet att du ska kunna...

- föra samtal och diskussioner där du använder biologins begrepp och teorier.

- ha större förståelse för vad som händer i din egen kropp under puberteten.

 

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma din förmåga att...

- förklara hur förökning med eller utan hanar och honor går till.

- kunna berätta om skillnaden mellan befruktning utanför kroppen och inne i kroppen.

- kunna ge exempel på hur kroppen förändras i puberteten.

- känna till evolutionen och Charles Darwin.

- känna till begrepp kopplade till arbetsområdet.

Detta gör jag genom att...

- lyssna till dig i diskussioner och samtal.

- följa dina arbeten i classroom.

- se dina resultat på tester.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer bland annat under detta arbetsområde att...

- ha gemensamma genomgångar.

- arbeta i mindre grupper, par och enskilt.

- följa serien "Snacka om sex" för åk 4-6.

 

 


Läroplanskopplingar

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.

Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.

Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.

Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.

I enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.

Dessutom berättar eleven om livets utveckling och ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.

Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback