Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

F - 3

Vatten

Observatorielundens skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 2 november 2021

Visste du att vi dricker samma vatten som dinosaurierna gjorde? Att jorden kallas den blå planeten och att vatten finns i flera olika former? Vatten är det vanligaste och viktigaste ämnet på vår jord och det kommer du att få lära dig mer om nu.

Vad?

Du kommer att få lära dig om vattnets kretslopp samt om vattnets olika faser.

Hur?

  • Du kommer att få läsa faktatexter och se filmer om vatten.
  • Du kommer få skriva en enkel text om vattnets kretslopp och vattnets faser.
  • Du kommer att få skapa vattnets kretslopp i bild.
  • Du kommer att få göra experiment och dokumentera det i skrift och bild.

 

Varför?

  • Du kan förklara vattnets kretslopp med hjälp av en bild.
  • Du kan berätta om vattnets olika former, fast, flytande och gas.
  • Du känner till begreppen avdunsta, kondensera, vattenånga.
  • Du kan ställa en egen hypotes och genomföra ett experiment tillsammans med en klasskamrat.

Läroplanskopplingar

Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.

Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.

Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback