Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

8

Tal och tals användning åk 8

Gullstensskolan 7-9, Gullspång · Senast uppdaterad: 7 september 2021

Tal och tals användning kap 1

Detta ska du bli bättre på (Förmågor du kommer utveckla)

Genom undervisningen i matematik ska du ges förutsättningar att utveckla din förmåga att:

·       formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder. (Problemlösning)

·       använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp. (Begrepp)

·       välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. (Metod)

·       föra och följa matematiska resonemang genom att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. (Resonemang och kommunikation)

Vad kommer att bedömas? (Bedömning)

·       Din förmåga att tydligt muntligt och skriftligt redovisa din kunskap och din förståelse inom området.

·       Din förmåga att reflektera och delta i resonemang kring områdets olika delar.

·       Din förmåga att kunna lösa uppgifter med flera olika metoder samt redovisa dem så att man kan förstå hur du har gjort.

Hur kommer vi att jobba? (Arbetssätt)

·       Vi kommer att ha genomgångar (lärarledda och filmer) och diskutera uppgifter enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

·       Vi kommer att ha räkning, enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

·       Vi kommer att lösa matematiska problem, enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

·       Vi kommer titta på samt värdera olika strategier och metoder för att lösa matematiska problem.

·       Vi kommer att använda oss av digitala sidor så som elevspel.se, socrative, matteboken.se, studi.se

Så här kommer bedömningarna att gå till. (Bedömningsunderlag)

1.     Skriftliga prov

2.    Redovisningar (muntligt och skriftligt) under lektionerna, till exempel problemlösning

Detta handlar lektionerna om (Centralt innehåll)

1.     Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagen och matematiska situationer

2.    Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.

3.    Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk-och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.

4.    Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden. 

Begrepp

Bråkform, Blandad form, Decimalform, Förlänga, Förkorta, Enklaste form, Minsta gemensamma nämnaren (MGN), Potens, Bas, Exponent, Tiopotens, Grundpotens

 

Veckoplanering (med reservation för förändringar)

 

v. 

Måndag 50 min 

Tisdag 60 min 

Torsdag 60 min 

Fredag 50 min

Läxa/

Beting

33

 

 

 

Böcker mm

Förväntningar

 

Webbappar

Studi

 

 

Fördiagnos

 

 

 

34 

Genomgång av Fördiagnos 2 och 2

 Diagnos ”Att förstå och använda tal”.

Genomgång 1.1 Räkna med bråk

Räkna s.11-15

Bas s. 5-10

Räkna s.11-15

Bas s. 5-10

 

Räkna klart kap 1.1

35 

Genomgång

1.2Addition och subtraktion av bråk

Räkna s.19-21

Bas s. 11-13

Räkna s.19-21

Bas s. 11-13

Räkna s.19-21

Bas s. 11-13

Genomgång

1.3Multi av bråk

Räkna s.24-26

Bas s. 14-16

Räkna klart kap 1.2

36 

 Räkna s.24-26

Bas s. 14-16

 

 Genomgång

1.4 Division

Räkna s. 30-32

Bas s. 18-21

 

 Räkna s. 30-32

Bas s. 18-21

Repetition och fördjupning  av Bråk

 

kap 1.1-1.4

Studi.se

 

 

Räkna klart kap 1.3 + 1.4

37 

 Repetition och fördjupning av Bråk

Studi.se

Genomgång
1.5 Potens

Räkna s. 35-37

Bas s. 22-23

Räkna s. 35-37

Bas s. 22-23

Genomgång
1.6 Tiopotens

Räkna s. 40-42

Bas s. 24-26

Räkna klart 1.5

38 

Blandade uppgifter

Recept!!!

Blandade uppgifter

Förmågorna i fokus

 Begrepp med Doobidoo

 

Diagnos

Räkna klart kap 1.6

39 

K-dag

 

 Rep

 Delprov 1

Rep

 

40 

Rep

 Delprov 2

 

 

 

 

 
Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Tal och tals användning åk 8
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback