Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

9

Jingel Knightech

Stordammens skola, Uppsala · Senast uppdaterad: 5 februari 2020

Ett samarbetsprojekt mellan musik, teknik och Knightech. Uppgiften går ut på att eleverna ska skapa reklamjinglar till sina Knightech projekt och att dessa sedan ska skickas med för bedömning. Allting går att sälja med mördande reklam

Tid: till den 20/1

Reklamens funktion

  • I reklamen introduceras produkten (vad som ska säljas) och tema (vad det handlar om, vad gör produkten).
  • Musiken skapar känslor/stämningar och förväntningar på vad som ska hända.
  • En bra reklamjingel kopplar samman musik och produkt. När vi hör musiken ser vi produkten framför oss.

Läroplanskopplingar

skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och

Rytmisk och melodisk improvisation till trumkomp, ackordföljder eller melodislingor med röst och instrument.

Musikskapande i olika genrer, till exempel visor, ljudkompositioner och låtar.

Musikalisk gestaltning där olika uttrycksformer kombineras.

Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande instrumentation.

Musiksymboler och notsystem, noter, tabulatur, ackordbeteckningar och grafisk notation.

Digitala verktyg för musikskapande, inspelning och bearbetning.

Hur musik används i olika medier, till exempel i film och datorspel.

Matriser i planeringen
MUSIK Alla kunskapskrav åk 7-9 Stordammen
Uppgifter
Mu - Manus till Jingel
Mu - Jingel